Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Önellenőrző feladatok

Önellenőrző feladatok

Kérjük oldja meg az alábbi feladatokat!

1. kérdés — Mi lehet a követelés átruházásának jogcíme?
1. A követelés átruházásának nincs elkülönült jogcíme, ahhoz csupán egy ügylet: az engedményezés szükséges.
2. A követelés átruházásának a jogcíme az adásvétel, az ajándékozás vagy a faktoring lehet.
3. A követelés átruházásának a Ptk. három jogcímét szabályozza (adásvétel, ajándékozás, faktoring), de a jogcímet tekintetében a felek szerződéses szabadsága érvényesül.

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. kérdés — Ki jogosult az elővásárlási jogot gyakorolni abban az esetben, ha többen is kívánnak élni elővásárlási jogukkal?
1. Senki, ebben az esetben az eladó eladhatja a dolgot a harmadik személynek.
2. Az eladó jogosult választani a jogosultak közül.
3. Közös tulajdon jön létre a jogosultak között az érdekeltségük arányában.

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. kérdés — Köteles-e elvégezni a vállalkozó a tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát, és jár-e ezért díj a vállalkozónak?
1. Köteles elvégezni, de nem jár neki díj.
2. Nem köteles elvégezni, de ha elvégzi, jár neki díj.
3. Köteles elvégezni, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé, díjra pedig csak tételes elszámolás esetén jogosult.
4. Köteles elvégezni, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé, az elvégzett munkáért díjra átalánydíj esetén is jogosult.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. kérdés — Kimentheti-e magát a fuvarozó a felelősség alól?
1. Nem.
2. Igen, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
3. Igen, kivéve, ha a kár a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok, a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, a feladó által végzett berakás, illetőleg a címzett által végzett kirakás, vagy annak következtében állott elő, hogy a feladó, a címzett vagy az általuk rendelt kísérő nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, ideértve azt az esetet is, ha a feladó a szükséges okmányokat nem adta át, vagy nem jól töltötte ki, továbbá ha a fuvarozót nem tájékoztatta a küldemény kívülről fel nem ismerhető rendkívüli értékéről.
4. Igen, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára (E) Ugrás a tananyag következő oldalára (V)

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések