Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A megbízási típusú szerződések /8.6. A törvényes zálogjog

8. A megbízási típusú szerződések

8.6. A törvényes zálogjog

6:277. § [Törvényes zálogjog]

A megbízottat a megbízási díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek birtokába.

A törvényi szabályozás változatlanul úgy rendelkezik, hogy a megbízási díja és költségei biztosítására a megbízottat törvényes zálogjog illeti meg a megbízónak azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízás következtében kerültek a birtokába

A szabályozás fenntartja az 1959. évi IV. tv. 480.§.-a által biztosított törvényes zálogjogot azokon a vagyontárgyakon, amelyek a megbízás következtében kerültek a megbízott birtokába.(6:277.§.) E zálogjog kézizálogjog, így annak tárgya kizárólag ingó dolog lehet [ld. [5:101.§.(2) bekezdése]. A Ptk. törvényes zálogjogra vonatkozó szabálya megváltozott [ld. [5:92.§.] ,amely új szabályként azt mondja ki, hogy a törvényes zálogjog esetén a zálogszerződést pótolja a jogszabály olyan rendelkezése, amely alapján valamely követelés jogosultját zálogjog illeti meg; így a zálogjog létrejöttéhez szükséges kézi zálogjog esetén a zálogtárgy birtokát vagy az a feletti hatalmat a zálogjogosult részére át kell ruházni [ld. [5:89.§.(2) bekezdés a.) pontja]. E körben a zálogjogi szabályok módosítása nem hoz változást.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések