Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A megbízási típusú szerződések /8.4. A tájékoztatási kötelezettség

8. A megbízási típusú szerződések

8.4. A tájékoztatási kötelezettség

6:275. § [Tájékoztatási kötelezettség]

(1) A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A megbízott köteles a megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

(2) A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

A tájékoztatási kötelezettség szabályozása tartalmilag azonos a két törvényben.

A megbízott köteles a megbízót a megbízás teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről tájékoztatni. Különösen fennáll ez a tájékoztatási kötelezettsége, ha a megbízás teljesítéséhez közreműködő igénybe vétele vált szükségessé, vagy ha a teljesítés során felmerült új körülmények ezt indokolják. A megbízás teljesítéséről késedelem nélkül köteles értesíteni a megbízót. A közreműködő magatartásáért előírt felelősség [ld. [6:142.§.]

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések