Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A megbízási típusú szerződések /8.3. A képviseleti jog

8. A megbízási típusú szerződések

8.3. A képviseleti jog

6:274. § [Képviseleti jog]

Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.

A képviseleti megbízások teljesítéséhez jogcselekmények, jognyilatkozatok tétele szükséges. A képviseleti jellegű megbízásokat jellemzi a régi Ptk-ban meghatározott „ügy ellátása”, amely a megnevezéséből eredően képviseleti jogot igénylő ügy ellátására korlátozódott. Az új Ptk. a megbízás tárgyát a megbízottra bízott feladat ellátásában jelöli meg, kifejezésre juttatva, hogy a megbízás tárgya mind képviseleti jogot igénylő ügyellátásra, mind ilyet nem igénylő tevékenység ellátására irányul. Szabályozza a szerződéskötést vagy a jognyilatkozat- tételt igénylő megbízás – meghatalmazás viszonyát. Elhagyja a Ptk 474.§.(3) bekezdésének rendelkezését abból kiindulva, hogy a megbízás a felek belső jogviszonyát rendezi, míg a kötelező alakszerűségek a megbízás alapján megkötendő szerződéshez kapcsolódnak. Ez alól kivételt képeznek a meghatalmazást magukba foglaló megbízások. A két jogintézmény együttes megjelenése szükségképpen maga után vonja, hogy a megbízási szerződés alakszerűsége a meghatalmazás alakszerűségéhez igazodjon.[ld. [6:15.§.(2) bekezdése]

Ha a megbízás teljesítéséhez jognyilatkozat tétele szükséges a megbízás a meghatalmazást is magába foglalja. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy olyan esetekben is külön meghatalmazást kelljen készíteni, ahol már a szerződés alapján a kívülállók számára is egyértelmű, hogy a szerződés teljesítéséhez jognyilatkozat tétele szükséges.,azaz a felek akarata szükségképpen kiterjedt a megbízott meghatalmazására E tekintetben tehát a Ptk .választási jogot biztosít a feleknek. A meghatalmazott a megbízási szerződéssel is legitimálhatja magát, de ha a felek a megbízási szerződés tartalmát nem kívánják harmadik személy számára megismerhetővé tenni, akkor készíthetnek külön meghatalmazást is.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések