Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A megbízási típusú szerződések /8.9. Az ingyenes megbízási szerződés fogalma

8. A megbízási típusú szerződések

8.9. Az ingyenes megbízási szerződés fogalma

6:280. § [Ingyenes megbízási szerződés]

(1) E fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az olyan megbízási szerződésre, amely alapján a megbízó ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles.

(2) Ha a megbízott a feladat ellátását ingyenesen vállalja, a megbízó köteles a megbízott költségeit megtéríteni.

Az új Ptk. abban tér el a korábbi rendelkezésektől, hogy a visszterhes alakzat szabályozásából indul ki, és külön utaló szabállyal rendelkezik arról, hogy az ingyenes alakzatra is e fejezet rendelkezései az irányadók. A megbízási szerződést ingyenes és visszterhes tartalommal egyaránt meg lehet kötni. Az ingyenes úgynevezett szívességi megbízás alapvetően abban különbözik a visszterhes megbízástól, hogy a megbízó díj fizetésére nem köteles. Kétség esetén a megbízó díjfizetési kötelezettségét kell megállapítani. Ingyenes megbízás esetében is a megbízott fő kötelezettsége a rábízott feladat gondos ellátása. A feladat ellátása során az elvárható gondosság mércéje nem függ attól, hogy a megbízást ingyenesen vagy díjazás ellenében vállalta-e a megbízott. Mivel a megbízott a megbízó érdekében és utasításának megfelelően jár el, a tevékenységével felmerülő költségeket a megbízó köteles megtéríteni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések