Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A fuvarozási szerződés /7.9 Értesítés a küldemény megérkezéséről

7. A fuvarozási szerződés

7.9 Értesítés a küldemény megérkezéséről

6:265. § [Értesítés a küldemény megérkezéséről]

(1) A fuvarozó a küldemény megérkezéséről a címzettet késedelem nélkül köteles értesíteni. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a címzett jogosult rendelkezni.

(2) A címzettnek az (1) bekezdés szerinti értesítés megérkezését megelőzően tett utasítását a fuvarozó annyiban veheti figyelembe, amennyiben az nem ellentétes a feladó utasításaival. A fuvarozó a címzett által adott utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti, ha annak teljesítése a fuvarozó kötelezettségét terhesebbé tenné. A fuvarozó megtagadhatja a címzett utasításának teljesítését, ha a címzett nem ad megfelelő biztosítékot.

A Ptk. lényegét tekintve fenntartja az 1959-es Ptk. 497. §-át a küldemény megérkezéséről való értesítéssel kapcsolatban. Az 1959-es Ptk.-tól eltérően a Ptk.-ban ez a jog nem csupán a küldemény biztonsága és az átvétel előkészítése érdekében tett utasításokra vonatkozik, a Ptk. elismeri, hogy a címzett bármilyen utasítást adhat, az azonban a feladó utasításával nem lehet ellentétes.

A címzett utasítása értelemszerűen többletköltségeket okozhat. Erre tekintettel a Ptk. új szabályként kimondja, hogy a fuvarozó az utasítás teljesítését biztosíték adásához kötheti, biztosíték hiányában pedig a fuvarozó az utasítást megtagadhatja.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések