Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A fuvarozási szerződés /7.8 Rendelkezési jog

7. A fuvarozási szerződés

7.8 Rendelkezési jog

6:264. § [Rendelkezési jog]

(1) A feladót a küldemény kiszolgáltatásáig vagy amíg a címzett a küldeménnyel nem rendelkezett, megilleti a küldeménnyel való rendelkezési jog.

(2) A fuvarozó a feladó fuvarozás megkezdését követően tett rendelkezésének teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti, ha az a fuvarozás teljesítését terhesebbé tenné. Ha a feladó nem ad megfelelő biztosítékot, a fuvarozó a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint, a feladó és a címzett érdekeit is figyelembe véve köteles eljárni. A fuvarozó ennek keretében a küldemény értékesítésére is jogosult.

(3) Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a küldemény értékesítése a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint történik, ha az értékesítésre

a) tőzsdén, az értékesítés időpontjában érvényes áron; vagy

b) a küldemény kereskedelmi forgalma során általában alkalmazott, az adott piacon szokásos módon kerül sor.

(4) Ha a fuvarozó a küldeményt értékesíti vagy felhasználja, köteles erről a feladót értesíteni.

(5) A (2)-(4) bekezdést megfelelően alkalmazni kell, ha a fuvarozó a fuvarozás megkezdését követően a fuvarozás teljesítéséhez utasítást kér, és a feladó megfelelő időn belül nem ad utasítást, vagy a fuvarozó az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához köti, és a feladó ennek nem tesz eleget.

A Ptk. nem tartja fenn az 1959-es Ptk. 493. § (2) bekezdését, amely általános jelleggel rögzítette a feladó utasítási jogát, mivel ezt a vállalkozás szabályai körében rendezi a Ptk. (6:240. §). A Ptk. a fuvarozási terminológiára tekintettel rendelkezési jog elnevezéssel szabályozza a feladó utasítási jogának a vállalkozási szerződés szabályát kiegészítő szabályait.

A feladót főszabályként egészen a küldemény kiszolgáltatásáig megilleti a rendelkezési jog. A Ptk. szabályaitól eltérően azonban e jogával csak abban az esetben élhet, ha megfelelő biztosítékot nyújt. Ha a feladó ilyen biztosítékot nem nyújt, a fuvarozó jogosult a küldeménnyel rendelkezni. A fuvarozó rendelkezési jogát a kereskedelmi ésszerűség követelménye korlátozza.

A Ptk. nem tartja fenn az 1959-es Ptk. azon szabályát, amely kimondta, hogy a fuvarozónak a küldemény továbbításában a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia [1959-es Ptk. 493. § (1) bek.]. A szabály nehezen értelmezhető, viszont annak lényege a felek együttműködésének kötelezettségéből egyértelműen levezethető.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések