Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A fuvarozási szerződés /7.7 Fuvarozási akadály

7. A fuvarozási szerződés

7.7 Fuvarozási akadály

6:263. § [Fuvarozási akadály]

(1) Ha a fuvarozás akadályba ütközik, a fuvarozó köteles késedelem nélkül értesíteni a feladót és szükség esetén utasítást kérni.

(2) A feladó a fuvardíjnak az akadály felmerültéig járó arányos részét köteles megfizetni, ha azok meg nem fizetésével gazdagodnék, vagy ha a fuvarozó bizonyítja, hogy az akadályt ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A Ptk. apróbb pontosításokkal fenntartja az 1959-es Ptk. 494. §-ának a fuvarozási akadályra vonatkozó szabályát. E körben tájékoztatási és utasításkérési kötelezettséget ír elő a kódex. A változások közül kiemelendő, hogy a (2) bekezdés az arányos díjfizetés körében az 1959-es Ptk.-tól eltérően nem a fuvarozás körén kívül felmerült okra, hanem a szerződésszegésért való felelősség alóli mentesülés követelményrendszerére hivatkozik a fuvarozó díjigényének feltételeként. Ennek alapján a fuvarozó arányos díjra akkor jogosult, ha bizonyítja, hogy az akadályt ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések