Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A fuvarozási szerződés /7.5 A fuvareszköz kiállítása és a küldemény berakása

7. A fuvarozási szerződés

7.5 A fuvareszköz kiállítása és a küldemény berakása

6:261. § [A fuvareszköz kiállítása és a küldemény berakása]

(1) A fuvarozó köteles a fuvareszközt a szerződésben meghatározott időben és helyen, fuvarozásra alkalmas állapotban kiállítani, és a fuvarozást késedelem nélkül megkezdeni.

(2) A küldemény berakására a feladó köteles. Ha a küldeményt a címzett nem rakja ki, a fuvarozó a kirakást a feladó költségére elvégezheti.

(3) A berakás és a kirakás körében a fuvarozót a küldemény elhelyezése tekintetében utasítási jog illeti meg.

A fuvareszköz kiállításával kapcsolatban a Ptk. nem változtat az 1959-es Ptk. szabályain. A Ptk. nem tartja fenn ugyanakkor az 1959-es Ptk. 492. §-ában szabályozott jogkövetkezményeket, mivel az általános szabályok e körben megfelelőek.

Dogmatikai okokból változtat a Ptk. a be- és kirakás szabályain. Az 1959-es Ptk. 492. § (2) bekezdése szerint a küldemény berakása a feladót, kirakása a címzettet terheli. Tekintettel arra, hogy a címzett a szerződésben nem fél, így rá nézve a szerződés kötelezettséget sem tud telepíteni. Ezért fogalmaz úgy a Ptk., hogy ha a küldeményt a címzett nem rakja ki, a fuvarozó a kirakást a feladó költségére elvégezheti.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések