Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A fuvarozási szerződés /7.3 Csomagolás; okmányok

7. A fuvarozási szerződés

7.3 Csomagolás; okmányok

6:259. § [Csomagolás; okmányok]

(1) A feladó köteles

a) a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse;

b) a küldemény fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a küldeményen feltüntetni; és

c) a fuvarozónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni.

(2) Ha nyilvánvaló, hogy a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ nem megfelelő, vagy a feladó a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat nem adja át, a fuvarozó a küldemény átvételét megtagadhatja. Ha a feladó a hiányosságot késedelem nélkül nem pótolja, a fuvarozó elállhat a szerződéstől.

(3) Ha a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányossága a küldemény átvételét követően válik nyilvánvalóvá, a fuvarozó köteles erről a körülményről a feladót késedelem nélkül tájékoztatni. A feladó továbbításra adott kifejezett utasítása hiányában a fuvarozó a küldemény továbbítására nem köteles. Ha a feladó a küldemény továbbítására ad utasítást, a fuvarozó megfelelő biztosítékot kérhet arra az esetre, ha a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányosságából fakadóan kára keletkezhet, vagy más személlyel szembeni felelőssége merülhet fel. Ha a feladó nem ad utasítást vagy megfelelő biztosítékot, a fuvarozó a szerződést felmondhatja.

(4) A fuvarozó köteles az átadott okiratokat a feladó utasításai szerint felhasználni.

A Ptk. előírja a megfelelő csomagolás kötelezettségét. A küldemény csomagolása akkor megfelelő, ha az mások személyét és vagyontárgyakat nem veszélyeztet. A kialakult gyakorlattal összhangban előírja továbbá a Ptk., hogy a feladó köteles a küldemény kezeléséhez és továbbításához szükséges információkat a csomagoláson feltüntetni. A szabályozás célja, hogy a fuvarozó önmagában a fuvarlevélből és a csomagolásról tudomást szerezzen minden információról, amelyre a küldemény továbbítása során tekintettel kell lennie.

A Ptk. megköveteli, hogy a feladó a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat a fuvarozónak átadja. Ilyen okirat pl. a küldemény vámkezeléséhez, veszélyes küldemény esetén a küldeménynek az országba történő belépésének engedélyezéséhez szükséges dokumentum.

Az 1959-es Ptk. 491. § (1) bekezdését némiképp pontosítva kimondja a Ptk., hogy ha a küldemény az itt meghatározott követelményeknek nem felel meg, akkor a fuvarozó a küldemény átvételét megtagadhatja, ha pedig e körülmény a küldemény átvételét követően válik nyilvánvalóvá, a fuvarozó megtagadhatja a küldemény továbbítását, megfelelő biztosítékot kérhet, illetve meghatározott esetekben felmondhatja a szerződést.

A Ptk. fenntartja az 1959-es Ptk. 491. § (2) bekezdését, amely szerint a szerződés teljesítése során a fuvarozó köteles az átadott okmányokat megfelelően felhasználni. E rendelkezés szankcióját a Ptk. külön is megfogalmazza: az szerződésszegésnek minősül, így azért a fuvarozót kártérítési kötelezettség terheli.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések