Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A fuvarozási szerződés /7.14 Az igények elévülés

7. A fuvarozási szerződés

7.14 Az igények elévülés

6:270. § [Az igények elévülése]

A fuvarozási szerződés alapján támasztható igények – a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – egy év alatt elévülnek. Az elévülés kezdő időpontja a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatásának időpontja vagy az az időpont, amikor a küldeményt a címzettnek ki kellett volna szolgáltatni. Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a fuvarozó a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével továbbítja.

A speciális felelősségi szabályok mellett eltér a fuvarozási szerződés alapján támasztható igények elévülésének a határideje is az általános szabályoktól. Az ötéves általános elévülési határidővel szemben fuvarozás esetén az igények egy év alatt évülnek el.

Új rendelkezése a Ptk.-nak, hogy a szándékos és a súlyos gondatlansággal okozott károk esetén a fuvarozót nem részesíti a rövidebb elévülési idő előnyében. Nincs ugyanis olyan jogpolitikai indok, amely alátámasztaná, hogy a szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozott károk esetén az általánosnál rövidebb elévülési idő érvényesüljön.

A Ptk. – az 1959-es Ptk. 504. § (3) bekezdés második mondatát pontosítva – úgy határozza meg az elévülési idő kezdő időpontját, hogy az multimodális fuvarozások esetére is megfelelő megoldást nyújtson azáltal, hogy nem a kiszolgáltatás, hanem a címzettnek történő kiszolgáltatás időpontját határozza meg az elévülés kezdő időpontjaként.

A Ptk. elhagyja az 1959-es Ptk. 504. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt, indokolatlanul szigorú igényérvényesítési határidőket, az egyéves korlát – a bizonyítási teher szabályára is tekintettel – e körben is megfelelő.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések