Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A fuvarozási szerződés /7.10 Fuvardíj

7. A fuvarozási szerződés

7.10 Fuvardíj

6:266. § [Fuvardíj]

(1) Ha a díjat a fuvarlevélbe bejegyzett adat alapján kell megállapítani, az ellenkező bizonyításáig a fuvarlevélbe bejegyzett adatot pontosnak és megfelelőnek kell tekinteni akkor is, ha a fuvarozó a fuvarlevélen olyan fenntartással élt, hogy az adatok ellenőrzésére nem volt módja.

(2) A küldemény teljes vagy részleges elveszése és megsemmisülése esetén a fuvarozó fuvardíjra vagy annak arányos részére nem tarthat igényt, kivéve, ha bizonyítja, hogy a küldemény elveszését vagy megsemmisülését ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A Ptk. nem tartalmaz külön szabályt arra, hogy a fuvarozót fuvarozási díj illeti meg [1959-es Ptk. 499. § (1) bek.], ez ugyanis egyrészt értelemszerűen következik abból, hogy a fuvarozás visszterhes szerződés, másrészt pedig a díjra vonatkozó szabályokat a Ptk. a vállalkozási díj kapcsán rögzítette, e szabályok fuvarozás esetén is megfelelőek. A Ptk. a küldemény teljes vagy részleges elveszése és megsemmisülése esetén nem ismeri el a fuvarozó díjigényét. Ha a küldemény elveszése vagy megsemmisülése szerződésszegés következménye és a szerződésszegés alól a fuvarozó nem tudja kimenteni magát, akkor a szabály indokolást sem igényel. A Ptk. ugyanakkor a fuvarozó díjigényét abban az esetben sem ismeri el, ha a fuvarozó külső vis maiorra hivatkozva kimenti magát. A rendelkezés indoka, hogy a fuvarozás időtartama alatt a küldemény a fuvarozó uralma alatt áll, azt kizárólag a fuvarozó képes megóvni, továbbá a fuvarozás során bekövetkező események a fuvarozó érdekkörébe tartoznak. Indokolt ezért, hogy a bekövetkező károsodás esetén a fuvarozót fuvardíj ne illesse meg.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések