Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A vállalkozási szerződés /6.5 Utazási szerződés

6. A vállalkozási szerződés

6.5 Utazási szerződés

6:254. § [Utazási szerződés]

(1) Utazási szerződés alapján a vállalkozó utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, a megrendelő a szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles.

(2) A szerződést írásba kell foglalni; semmis a szerződés olyan kikötése, amelyet nem foglaltak írásba.

(3) A megrendelő az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel.

(4) A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért a megrendelő és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt.

(5) Semmis a szerződés olyan kikötése, amely ezen § rendelkezéseitől a megrendelő hátrányára eltér.

A Ptk. továbbra is a vállalkozási szerződés altípusaként szabályozza az utazási szerződést, eltér azonban a Ptk. az 1959-es Ptk.-tól abban, hogy a 90/314/EGK irányelv mely rendelkezéseit ülteti át azon szerkesztési elvre tekintettel, hogy a Ptk. csupán az irányelvek kellően absztrakt szabályait rögzíti. A Ptk. csupán az utazási szerződés fogalmát, a formai előírásait, a szerződésátruházás szabályát, és e szabályok féloldalú kógenciáját rögzíti.

A Ptk. 6:7. § (1) bekezdése értelmében, ha a jognyilatkozatot írásban kell megtenni, az akkor érvényes, ha legalább a lényeges tartalmát írásba foglalták. Az irányelv rendelkezésével összhangban úgy rendelkezik a Ptk., hogy semmis a szerződés olyan kikötése, amelyet nem foglaltak írásba.

A Ptk. az irányelvnek megfelelően rögzíti, hogy a megrendelő jogosult a szerződési pozícióját, azaz a szerződésből fakadó valamennyi jogát és kötelezettségét átruházza harmadik személyre. Bár a Ptk. új jogintézményként szabályozza a szerződésátruházást, az irányelv azonban – a Ptk.-tól eltérően – nem teszi szükségessé, hogy a vállalkozó részt vegyen az átruházásban, továbbá erre az esetre egyetemleges kötelezettséget ír elő.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések