Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A vállalkozási szerződés /6.3 A kivitelezési szerződés

6. A vállalkozási szerződés

6.3 A kivitelezési szerződés

6:252. § [A kivitelezési szerződés]

(1) Kivitelezési szerződés alapján a kivitelező építési, szerelési munka elvégzésére és az előállított mű átadására, a megrendelő annak átvételére és díj fizetésére köteles.

(2) A munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése és a hatósági engedélyek beszerzése a megrendelő kötelezettsége.

(3) A kivitelező köteles a megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező késedelem nélkül köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

Az 1959-es Ptk. építési szerződésre vonatkozó szabályait kivitelezési szerződés elnevezéssel szabályozza újra, egyértelművé téve, hogy a szerződés építés mellett szerelésre is irányulhat. A tervezési szerződés szabályával összhangban kivitelezési szerződés esetén is a vállalkozó kötelezettségévé teszi az előállított mű átadását.

A Ptk. változatlanul a megrendelő kötelezettségévé teszi a tervdokumentáció elkészítését és az engedélyek megszerzését. A tervdokumentációra és az engedélyekre részletes szabályokat tartalmaz az Étv. és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

A Ptk. – figyelemmel a GK 25. és 54. sz. állásfoglalásokra – a vállalkozó kötelezettségévé teszi a terv megvizsgálását, és a terv hibáival és hiányosságaival kapcsolatos tájékoztatást.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések