Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / Az adásvételi szerződés altípusai /3.3 A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés

3. Az adásvételi szerződés altípusai

3.3 A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés

6:233. § [A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés]

Ha az eladó az adásvételi szerződésben maga termelte mezőgazdasági termény, termék, saját nevelésű vagy hizlalású állat későbbi időpontban történő szolgáltatására vállal kötelezettséget, és a felek megállapodnak abban, hogy a vevő a teljesítést elősegítő szolgáltatást nyújt, továbbá ehhez kapcsolódó tájékoztatás ad az eladónak, akkor az eladó köteles ezt a szolgáltatást a tájékoztatásnak megfelelően igénybe venni. Az eladó a vevő teljesítést elősegítő szolgáltatásainak szerződés szerinti ellenértékét akkor is köteles megfizetni, és a vevő által folyósított termelési előlegnek a vételárral nem fedezett részét akkor is köteles visszafizetni, ha erre a termelés eredménye nem biztosít fedezetet.

A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés esetén az adásvétel tárgyának előállítása is a szerződés tárgya. Ez a szerződés abban tér el a mezőgazdasági vállalkozási szerződéstől, hogy itt az eladó a saját tulajdonában álló mezőgazdasági terméket állít elő, és azt ruházza át a vevőre, míg a vállalkozási szerződés esetén a vállalkozó más tulajdonában álló területen termel, vagy más tulajdonában álló állatot nevel, szolgáltatása tehát kizárólag a tevékenységre terjed ki. Ezekben az esetekben sem jön létre kockázatközösség a szerződő felek között. Ha a teljesítést elősegítő szolgáltatásokat ellenérték fejében vállalta a vevő, akkor az ellenértéket az eladó attól függetlenül köteles teljesíteni, hogy az általa megtermelt mezőgazdasági áru fedezetet nyújt-e ezekre a szolgáltatásokra. Hasonlóképpen, ha a vevő termelési előleget folyósított, azt az eladó köteles visszafizetni, illetve az eladott termék árába beszámítani. A visszafizetési kötelezettség ez esetben sem múlhat azon, hogy az előleg felhasználásával folytatott termelés fedezetet nyújt-e az előleg visszatérítésére.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések