Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / Az adásvétel különös nemei /2.3 Az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága

2. Az adásvétel különös nemei

2.3 Az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága

6:223. § [Az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága]

(1) Ha a tulajdonos az elővásárlási jogból eredő kötelezettségeinek megszegésével köt szerződést, az így megkötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan.

(2) A hatálytalanságból eredő igényeket a jogosult a szerződéskötésről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül érvényesítheti azzal a feltétellel, hogy az igényérvényesítéssel egyidejűleg az ajánlatot elfogadó nyilatkozatot tesz, és igazolja teljesítőképességét. A hatálytalanságból eredő igényeket a jogosult a szerződéskötéstől számított három év elteltével nem érvényesítheti.

Az 1959-es Ptk. nem szabályozta az elővásárlási jog megsértésének jogkövetkezményeit, és e kérdésben a joggyakorlat sem volt egységes. A Ptk. a többségi álláspontot kodifikálja, amikor kimondja, hogy az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan. Ugyancsak a bírói gyakorlatban kialakult elvet veszi át a Ptk. a tekintetben is, hogy a hatálytalanságra a fél csak akkor hivatkozhat, ha igazolja, hogy élt is volna elővásárlási jogával. A Ptk. ezért megköveteli, hogy a fél igényének előterjesztésével egyidejűleg elfogadó nyilatkozatot is tegyen.

A Ptk. az igényérvényesítés szubjektív és objektív határidejét is meghatározza. E határidők nem jogvesztőek (6:21. §).

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések