Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / Az adásvétel különös nemei /2.10 Minta szerinti vétel

2. Az adásvétel különös nemei

2.10 Minta szerinti vétel

6:230. § [Minta szerinti vétel]

(1) Ha a felek a szerződés tárgyát képező dolog valamely tulajdonságát mintára hivatkozással határozzák meg, az eladó köteles a minta hivatkozott tulajdonságának megfelelő dolgot szolgáltatni.

(2) Az eladó a dolog fel nem ismerhető hibájáért akkor is szavatol, ha e hiba a mintában is megvolt.

(3) Ha a vevő a mintát nem mutatja fel, őt terheli annak bizonyítása, hogy a minta milyen tulajdonságokkal rendelkezett.

A Ptk. a minta szerinti vételét lényegét tekintve az 1959-es Ptk. 372. §-ával azonos módon szabályozza egyértelművé téve, hogy minta szerinti vétel esetén a felek a szerződés tárgyának minőségét határozzák meg speciális módon, valamely mintára hivatkozással. A meghatározásnak olyannak kell lennie, hogy kétség esetén a mintával összevetve meg lehessen állapítani, hogy a szolgáltatás megfelelt-e a mintában fellelhető tulajdonságoknak.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések