Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / Az adásvételi szerződés általános szabályai /1.5 Kárveszély átszállása fogyasztói adásvétel esetén

1. Az adásvételi szerződés általános szabályai

1.5 Kárveszély átszállása fogyasztói adásvétel esetén

6:219. § [Kárveszély átszállása fogyasztói adásvétel esetén]

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

A Ptk. a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelvvel összhangban rendelkezik a kárveszély átszállásáról. A szerződések általános szabályai szerint a kárveszély a szerződés teljesítésével száll át a másik szerződő félre (6:122. §), a teljesítés helye főszabályként a kötelezett telephelye (6:37. §). Az irányelvvel összhangban rögzíti a Ptk., hogy fogyasztói adásvétel esetén a kárveszély csak a vevőnek történő átadással száll át. Ha a fogyasztó harmadik személyt bíz meg az átvétellel vagy saját választása alapján fuvarozót bíz meg, akkor a kárveszélyviselés az általános szabályok szerint alakul. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, ennek hiányában a szabály nem alkalmazandó.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések