Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / Az adásvételi szerződés általános szabályai /1.4 Költségek

1. Az adásvételi szerződés általános szabályai

1.4 Költségek

6:218. § [Költségek]

(1) Az eladó viseli a birtokátruházással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket.

(2) A dolog átvételének és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének költségei a vevőt terhelik.

A Ptk. – a szóhasználatot pontosítva – fenntartja az 1959-es Ptk. 367. §-át. A Ptk. elhagyja ugyanakkor az 1959-es Ptk. 367. § (3) bekezdésének a szerződéskötési költségekre és a tulajdonátruházási illetékre való utalását. A szerződéskötési költségek viselése tisztán a felek alkujára tartozó kérdés, amelyben a felek eltérő megállapodása hiányában az a helyes elv érvényesül, hogy minden fél a maga költségét viseli. Nincs olyan indok, amely a Ptk.-ban szabályozott más szerződéstípusoktól eltérően, adásvételi szerződés esetén indokolttá tenné e kérdés szabályozását. Az illetékre vonatkozó szabály elhagyásának indoka, hogy az Itv. a kérdést világosan rendezi, így e szabály szükségtelen. Annak természetesen továbbra sincs akadálya, hogy a felek belső jogviszonyukban e kérdésben a Ptk. vagy akár az Itv. szabályától eltérjenek.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések