Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A bizalmi vagyonkezelési szerződés /12.8 A vagyonkezelővel szembeni fokozott követelmény

12. A bizalmi vagyonkezelési szerződés

12.8 A vagyonkezelővel szembeni fokozott követelmény

6:317. § [A vagyonkezelővel szembeni fokozott követelmény]

(1) A vagyonkezelő a jogviszony bizalmi jellegéből fakadó fokozott követelményeknek megfelelően, a kedvezményezett érdekeinek elsődleges figyelembevétele mellett köteles eljárni.

(2) A vagyonkezelő a kereskedelmi ésszerűség követelményei szerint köteles a kezelt vagyont az előre láthatóan fenyegető kockázatokkal szemben megóvni.

A vagyonkezelő eljárásának zsinórmértéke a jogviszony bizalmi jellegéből fakadó fokozott követelmény, magatartásának a kereskedelmi ésszerűség és a kedvezményezett érdekeinek elsődleges figyelembevétele szab keretet. A vagyont az előre látható kockázatokkal szemben köteles megóvni [az előreláthatóság új Ptk.-s fogalom, kell ide is egy link].

A kereskedelmi ésszerűséget a Ptk. kifejezetten nem definiálja. Az 5:133. §[?]-nál (zálogtárgy értékesítése a zálogjogosult által) és a 6:264. §-nál[?] (a küldemény értékesítése a fuvarozó által) vélelmet állít fel, hogy valamely értékesítés akkor felel meg a kereskedelmi ésszerűség követelményének, ha az a tőzsdén, az értékesítés időpontjában érvényes áron, vagy ha a szokásos kereskedelmi forgalomban alkalmazott piac áron történik. Az előre láthatóan fenyegető kockázatokkal szembeni megóvás mikéntjére ez csak korlátozottan alkalmazható. A kereskedelmi ésszerűség tartalmát – ha ez egyébként a gyakorlatban vitás lesz – a bírói gyakorlat fogja meghatározni; ahhoz segítséget nyújthat a „jó gazda gondosságának” a joggyakorlatban megszilárdult követelménye is.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések