Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A bizalmi vagyonkezelési szerződés /12.6 Ellenőrzési jog

12. A bizalmi vagyonkezelési szerződés

12.6 Ellenőrzési jog

6:315. § [Ellenőrzési jog]

A vagyonrendelő és a kedvezményezett ellenőrizheti a vagyonkezelőnek a vagyonkezelés körébe eső tevékenységét. Az ellenőrzéssel járó költségek a vagyonrendelőt, illetve a kedvezményezettet terhelik.

Az ellenőrzés módját, a kikényszerítés lehetőségeit a törvény nem határozza meg, vélhetően ez a kezelt vagyonra vonatkozó nyilvántartások, mérlegbeszámolók megtekintése útján történhet.

Részletes szabályozás hiányában felmerül, vajon érdemes lehet-e a felszámolási eljárásban kialakult bírói gyakorlatot is tanulmányozni, hiszen a felszámoló vagyonkezelési tevékenysége bizonyos szempontból hasonló. A felszámoló által kezelt iratokba betekintéssel foglalkozik pl. az EBH2008. 1890. számú elvi határozat, amely az iratbetekintési jogot a Pp. 119. §-ából vezeti le, és alapvetően eljárásjogi jogosultságnak tartja. Ilyen értelemben az EBH a vagyonkezelővel szembeni iratbetekintési jog gyakorlása szempontjából nem ad iránymutatást. ám a vonatkozásban pl. igen, hogy az iratbetekintés joga a titokvédelmi szabályok betartásával, előzetesen egyeztetett időpontban, az iratok őrzésének, tárolásának a helyén gyakorolható. Ez az értelmezés – a költségviselési szabállyal együtt – elejét veszi az esetlegesen visszaélésszerűen gyakorolni kívánt ellenőrzési jognak.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések