Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A bizalmi vagyonkezelési szerződés /12.3 A vagyonelkülönítés

12. A bizalmi vagyonkezelési szerződés

12.3 A vagyonelkülönítés

6:312. § [A vagyonelkülönítés]

(1) A kezelt vagyon a vagyonkezelő saját vagyonától és az általa kezelt egyéb vagyonoktól elkülönült vagyont képez, amelyet a vagyonkezelő köteles külön nyilvántartani. A felek ettől eltérő rendelkezése semmis.

(2) A vagyonkezelő által a saját vagyonától és az általa kezelt egyéb vagyonoktól elkülönülten, kezelt vagyonként nyilvántartott vagyontárgyakat az ellenkező bizonyításáig a kezelt vagyon körébe tartozónak kell tekinteni.

(3) A kezelt vagyon részét képezik a kezelt vagyontárgy helyébe lépő vagyontárgy, biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték, továbbá mindezek hasznai, akkor is, ha nem szerepelnek a nyilvántartásban.

(4) A vagyonkezelő által a kezelt vagyon részeként nyilvántartásba nem vett vagyontárgyakat az ellenkező bizonyításáig a vagyonkezelő saját személyes vagyonába tartozónak kell tekinteni.

Kogens szabályként írja elő a törvény, hogy bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján átadott vagyon a vagyonkezelő egyéb vagyonától elkülönül, külön kell nyilvántartani. Ez értelemszerűen igényli a számviteli jogszabályok módosítását is, ami a tananyag elkészültekor még nem történt meg. A nyilvántartás jelentőségét az a vélelem adja, hogy az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a nyilvántartásba felvett vagyontárgyak a kezelt vagyon körébe tartoznak, míg a nyilvántartásban nem szereplő vagyontárgyak a vagyonkezelő személyes vagyonába tartoznak.

Kivételt a kezelt vagyontárgyak helyébe lépő vagyontárgyak (kártérítés, biztosítási összeg) képeznek, amelyek nyilvántartásba vétel nélkül is a kezelt vagyonhoz tartoznak.

(Ennek a szabálynak az alkalmazásánál azért felmerül, hogy valamilyen módon mégis bizonyítást igényel, hogy a nyilvántartásban nem szereplő vagyontárgy a kezelt vagyontárgy helyébe lépett; ha ez nem igazolható, akkor ugyanúgy a (4) bekezdés szerint a vagyonkezelő személyes vagyonába tartozás vélelme az irányadó.)

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések