Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A bizalmi vagyonkezelési szerződés /12.2. A kedvezményezett meghatározása

12. A bizalmi vagyonkezelési szerződés

12.2. A kedvezményezett meghatározása

6:311. § [A kedvezményezett meghatározása]

(1) A vagyonrendelő határozza meg a kedvezményezettet és a kedvezményezetti jogosultság keletkezésének és megszűnésének feltételeit. A kedvezményezett a kedvezményezettek körére való utalással is meghatározható.

(2) A vagyonrendelő rendelkezhet úgy, hogy meghatározott körülmények bekövetkezése esetén vagy meghatározott idő elteltével a kezelt vagyon részben vagy egészben rá, jogutódaira vagy meghatározott harmadik személyre száll.

(3) Ha a szerződés feljogosítja a vagyonkezelőt a kedvezményezett személyének kijelölésére, a vagyonkezelő jogosult a kedvezményezett részesedésének meghatározására.

(4) A vagyonkezelő kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis.

A szerződés lényeges tartalma a kedvezményezett meghatározása, ami történhet a kedvezményezett személy megnevezésével, vagy a kedvezményezettek körére utalással. A vagyonrendelő a szerződésben kikötheti, hogy valamely feltétel bekövetkezése vagy idő eltelte után a kezelt vagyon valamely, a vagyonkezelőtől eltérő személy tulajdonába kerüljön.

Kérdés, hogy ilyenkor ez a harmadik személy nem kell-e, hogy részt vegyen a szerződéskötésben? Végtére is tulajdont szerez. Célszerűnek tűnik, hogy a felek a szerződésben rendelkezzenek arról, hogy az így átszálló vagyonon a szerző bizalmi vagyonkezelőként, vagy egyéb jogcímen szerez tulajdont. Ennek hiányában vitás lehet, hogy a harmadik személy a vagyonkezelő pozíciójába kerül, vagy a tulajdonjogából fakadó jogosítványokat a saját javára gyakorolhatja.

A gyakorlatban problematikus lehet, hogy ha a szerződés szerint a vagyonkezelő jogosult a kedvezményezett megnevezésére és a részesedése meghatározására, ezzel a joggal a szerződés fennállása alatt folyamatosan élhet-e, vagy milyen időközönként változtathatja meg a kedvezményezett személyét. Kérdéses az is, hogy a kedvezményezett részesedésének meghatározása során dönthet-e úgy a vagyonkezelő, hogy a kedvezményezett részesedése nulla. Véleményem szerint a bizalmi vagyonkezelési szerződés lényeges tartalmát képezi a kedvezményezett jogosultságának a meghatározása, ezért az olyan rendelkezés, amelynél fogva a kedvezményezett részesedésének mértéke nulla, semmis.

A vagyonkezelő maga is lehet kedvezményezett, ám nem kizárólagosan – az ilyen rendelkezés semmis.

Az előbbi bekezdés fényében ugyancsak kérdésesnek gondolom, hogy ha a kedvezményezettet a vagyonkezelő jogosult a szerződés szerint meghatározni, önmagát kijelölheti-e (részben) kedvezményezetté. (Az ilyen szerződést a jelek szerint a törvény kifejezetten nem tiltja; vélhetően a konkrét tényállás felvetheti a jóerkölcsbe ütközés kérdését.)

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések