Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A bizalmi vagyonkezelési szerződés /12.19 Bizalmi vagyonkezelés létesítése egyoldalú jogügylettel

12. A bizalmi vagyonkezelési szerződés

12.19 Bizalmi vagyonkezelés létesítése egyoldalú jogügylettel

6:329. § [Bizalmi vagyonkezelés létesítése egyoldalú jogügylettel]

(1) Ha a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye megegyezik, a bizalmi vagyonkezelés a vagyonrendelő közokiratba foglalt visszavonhatatlan egyoldalú nyilatkozatával jön létre.

(2) Végrendelettel alapított vagyonkezelési jogviszony azzal jön létre, hogy a vagyonkezelővé való kijelölést a vagyonkezelő a végrendeletben meghatározott tartalommal elfogadja.

(3) Az egyoldalú jogügylettel létesített bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokra a bizalmi vagyonkezelési szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az egyoldalú jogügylettel létrehozott bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó nyilatkozatot, melyben a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye azonos, – hitelezővédelmi okokból – nem lehet visszavonni, s közokiratba kell foglalni.

A törvény nem rendelkezik arról, hogy a végrendeletben alapított vagyonkezelési jogviszonyra vonatkozó elfogadó nyilatkozatot mikor kell megtenni; véleményem szerint ez csak az örökhagyó halála után történhet, ellenkező esetben a végrendeletben foglalt vagyonrendelői nyilatkozat és a vagyonkezelő azonos tartalmú elfogadó nyilatkozata élők közötti jogügyletnek, bizalmi vagyonkezelési szerződésnek minősül.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések