Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A bizalmi vagyonkezelési szerződés /12.18 A kezelt vagyon kiadása

12. A bizalmi vagyonkezelési szerződés

12.18 A kezelt vagyon kiadása

6:328. § [A kezelt vagyon kiadása]

(1) A vagyonkezelő a vagyonkezelői megbízatásának megszűnésével köteles a kezelt vagyont a vagyonrendelő által kijelölt további vagy új vagyonkezelőnek, ilyen hiányában a vagyonrendelőnek kiadni.

(2) Ha a vagyonkezelő jogutód nélkül szűnik meg, a kezelt vagyon a vagyonkezelő megszűnésével átszáll a vagyonrendelő által kijelölt további vagy új vagyonkezelőre, ilyen hiányában a vagyonkezelő megszűnésével visszaszáll a vagyonrendelőre.

(3) A kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségek a kezelt vagyon részeként háramlanak a további vagy új vagyonkezelőre, ilyen hiányában a vagyonrendelőre.

(4) Több vagyonrendelő esetén a vagyonrendelők a kezelt vagyonhoz való hozzájárulás arányában válnak a visszaháramlott vagyon jogosultjává, és ugyanilyen arányban terhelik őket a kezelt vagyon részeként visszaháramlott kötelezettségek; a kezelt vagyon hitelezőivel szemben helytállási kötelezettségük egyetemleges.

(5) Ha a vagyon kiadásáról a szerződés a vagyonkezelői tisztségben való jogutódlás formájában rendelkezik, a jogoknak és kötelezettségeknek a jogutód vagyonkezelőre való átszállására az (1)-(4) bekezdésben foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A gyakorlatban problémát vethet fel a vagyonkezelő megbízatása megszűnését követően a vagyon átadása. A törvény csak arról rendelkezik, hogy a vagyont kinek kell átadni, illetve az kire száll. Nyitva hagyja azt a kérdést, hogy ha a visszahívott vagyonkezelő a vagyont nem adja át a kijelölt új vagyonkezelőnek, akkor emiatt vele szemben ki és milyen igényt érvényesíthet. Így kérheti-e a vagyonrendelő a visszahívott vagyonkezelőt arra kötelezni, hogy a vagyont az új vagyonkezelőnek adja át, vagy csak az új vagyonkezelő indíthat pert a vagyon részére történő átadása iránt. Mikor szűnnek meg a visszahívott, és mikor állnak be az új vagyonkezelő kötelezettségei a harmadik személyekkel szemben? Ki és hogyan értesíti a kedvezményezettet és a vagyonkezelő kezelt vagyonnal kapcsolatos hitelezőit és adósait a változásról? Polgári jogi jogutóda-e az új vagyonkezelő a visszahívottnak, így pl. harmadik személyekkel szemben felel-e annak kötelezettségvállalásaiért?

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések