Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A bizalmi vagyonkezelési szerződés /12.16 A bizalmi vagyonkezelés megszűnése

12. A bizalmi vagyonkezelési szerződés

12.16 A bizalmi vagyonkezelés megszűnése

6:326. § [A bizalmi vagyonkezelés megszűnése]

(1) A bizalmi vagyonkezelés megszűnik, ha

a) a kezelt vagyon elfogy;

b) a vagyonkezelő a vagyonkezelést felmondja, a felmondást követő három hónap elteltével;

c) a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs vagyonkezelője, a vagyonkezelői megbízás megszűnésének időpontjában;

d) a vagyonrendelő volt az egyetlen kedvezményezett, az ő halálának időpontjában.

(2) A vagyonkezelő a felmondásnál is a kedvezményezett érdekeinek elsődleges figyelembevétele mellett köteles eljárni.

(3) A határozatlan időtartamra vagy az ötven évnél hosszabb határozott időtartamra létesített bizalmi vagyonkezelési jogviszony ötven év elteltével megszűnik. Az ettől eltérő kikötés semmis.

(4) A bizalmi vagyonkezelés nem szűnik meg azzal, hogy a vagyonrendelő a vagyonkezelő jogutódjává válik.

(5) A bizalmi vagyonkezelés nem szűnik meg a vagyonrendelő, a vagyonkezelő vagy a kedvezményezett halálával vagy megszűnésével.

A bizalmi vagyonkezelés megszűnésének esetei közül a d) pontot emelem ki, mint olyat, amely kérdéseket vet fel. A bizalmi vagyonkezelési szerződést megszünteti az egyetlen kedvezményezett halála, ha egyben ő maga volt a vagyonrendelő. A rendelkezésből azonban az is következik, hogy minden más esetben az egyetlen kedvezményezett halála után vagy örökösei válnak kedvezményezetté (mert a törvény csak a vagyonkezelő esetében zárja ki az öröklést), vagy a szerződés kedvezményezett nélkül, „csonkán” marad.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések