Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A bizalmi vagyonkezelési szerződés /12.15 Változás a felek személyében

12. A bizalmi vagyonkezelési szerződés

12.15 Változás a felek személyében

6:325. § [Változás a felek személyében]

(1) A vagyonrendelő a vagyonkezelőt a megbízatásból másik vagyonkezelő egyidejű kijelölése mellett bármikor visszahívhatja.

(2) Ha a vagyonrendelő meghal vagy jogutód nélkül megszűnik, és a kezelt vagyonnak nincs másik vagyonrendelője, a vagyonkezelőt a megbízatásból a kedvezményezett kérelmére a bíróság másik vagyonkezelő egyidejű kijelölése mellett visszahívhatja, ha a vagyonkezelő súlyosan megszegte a szerződést.

(3) Több kedvezményezett ezt a jogot együttesen gyakorolhatja, azzal, hogy bármelyikük kérelmére a bíróság határoz a vagyonkezelői megbízatás megszűnéséről és új vagyonkezelő kijelöléséről. A bíróság nem jelölheti ki vagyonkezelőnek azt a személyt, aki ellen valamennyi kedvezményezett tiltakozik.

Ugyancsak a megbízási elem jut kifejezésre abban, hogy a vagyonrendelő a vagyonkezelőt bármikor korlátozás nélkül visszahívhatja. A kezelt vagyon átadásáról szóló rendelkezéseket a 6:328. § tartalmazza.

A vagyonrendelő halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyonkezelő súlyos szerződésszegésére alapítottan a kedvezményezettek kérelmére a bíróság dönt a visszahívás felől. Úgy tűnik, a természetes személy vagyonrendelő örököse nem lép a szerződésben a vagyonrendelői pozícióba, ellentétben a jogi személy vagyonrendelővel, melynek jogutóda gyakorolhatja a visszahívás jogát. A különbségtételnek véleményem szerint semmilyen elvi indoka nincs.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések