Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

Hatodik Könyv: Kötelmi jog különös rész / A bizalmi vagyonkezelési szerződés /12.14 Több vagyonkezelő

12. A bizalmi vagyonkezelési szerződés

12.14 Több vagyonkezelő

6:324. § [Több vagyonkezelő]

(1) Ha a vagyonrendelő több vagyonkezelőt jelöl ki, a vagyonkezelők együttesen járnak el és közösen döntenek.

(2) Ha a vagyonkezelőknek kötelezettségvállalásaikért saját vagyonukkal is helyt kell állniuk, közös döntéseikért harmadik személyekkel szemben egyetemlegesen felelnek.

(3) A bizalmi vagyonkezelésből fakadó kötelezettségek megsértéséért több vagyonkezelő a vagyonrendelővel és a kedvezményezettel szemben egyetemlegesen felel.

Több vagyonkezelőre a törvény az együttes eljárás és a közös döntés kötelezettségét írja elő, s hallgat arról, hogy mi a helyzet, ha nincs a vagyonkezelők között konszenzus a vagyonkezelés kérdésében, ami adott esetben veszélyeztetheti a kezelt vagyont, vagy akár teljesen el is lehetetleníti a szerződést.

Első ránézésre felmerül, hogy megoldást adhat a közös tulajdonban álló dologgal kapcsolatos határozatokra vonatkozó rendelkezések [ld. 5:78.-5.79. §] analóg alkalmazása, ideértve esetleg az ilyen határozatok bíróság előtti megtámadását is. Azt azonban, hogy ez egyedi ügyben ténylegesen lehetséges-e, nagy körültekintéssel kell vizsgálni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A tananyag az ELTESCORM TESZT keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések