Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Hatodik könyv: Kötelmi jog - A kötelmek közös szabályai / Hatodik rész: Egyéb kötelemkeletkeztető tények – XXXII. A jogalap nélküli gazdagodás /35. A díjkitűzés

Hatodik rész: Egyéb kötelemkeletkeztető tények

35. A díjkitűzés

35.1. Helye az új Ptk.-ban

A díjkitűzés jogintézményét a régi Ptk. korábbi magánjogunkból a lényegi változtatás szándéka nélkül vette át, s szabályozta a Ptk. 592. §-ában – hasonlóan a közérdekű célra történő kötelezettségvállalással, azzal azonos fejezetben - az egyes szerződésekkel foglalkozó részben, annak ellenére, hogy egyoldalú jognyilatkozattal jön létre. A régi Ptk. nem látta indokoltnak a kisszámú és gyakorlati szempontból nem jelentős jogviszonyt keletkeztető egyoldalú nyilatkozatok esetében azok jobb elkülönítését a szerződéses kötelmektől.

Az új Ptk. immár dogmatikailag helyesen az Ötödik Könyv Hatodik Része XXXV. Címében az egyéb kötelemkeletkeztető tények sorában helyezte el a díjkitűzést. A törvény indokolása szerint a gyakorlatban csekély számú jogvita fordult elő, ezekre pedig megfelelő eligazítást adtak a régi Ptk. rendelkezései, így annak szabályait alapvetően fenntartotta.

Vissza a tartalomjegyzékhez

35.2. Tényállása

6:588. § [Díjkitűzés]

(1) Ha valaki meghatározott teljesítmény vagy eredmény létrehozójának nyilvánosan díjat ígér, a díjat köteles kiszolgáltatni annak, aki a teljesítményt vagy eredményt először létrehozza. E kötelezettség akkor is terheli, ha a teljesítményt vagy eredményt a díjkitűzésre tekintet nélkül hozták létre.

(2) Ha a teljesítményt vagy az eredményt többen együttesen hozták létre, a díjat közöttük közreműködésük arányában kell megosztani. Ha a közreműködés arányát nem lehet megállapítani, vagy többen, egymástól függetlenül hozták létre a teljesítményt vagy az eredményt, a díjat egyenlő arányban kell megosztani.

(3) A díjkitűzés visszavonása akkor érvényes, ha a díjkitűző a visszavonás jogát kifejezetten fenntartotta, és a visszavonás legalább ugyanolyan nyilvánosan történt, mint a díjkitűzés. A díjkitűzés visszavonása a teljesítmény vagy az eredmény létrehozójával szemben hatálytalan, ha a visszavonásra a teljesítmény vagy az eredmény megvalósulását követően kerül sor.

Vissza a tartalomjegyzékhez

35.3. A kötelezettség keletkezése

A díjkitűzés a nyilvánosság előtt tett, vagy nyilvánosságra hozott egyoldalú nyilatkozat; a díjkitűző által kívánt nyilvánosság hiányában a nyilatkozat nem hatályosul. A díj meghatározott teljesítményt vagy eredményt először létrehozó személyt illeti meg. A díjkitűzés alakiságára nézve a törvény szűkítő rendelkezést nem tartalmaz. Az egyoldalú nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kívánt teljesítményt vagy eredményt, az annak elérésére járó díjat, valamint ennek szolgáltatására határozott ígéretet kell tenni. A díjkitűzés érvénytelensége kapcsán az új Ptk.-nak a szerződés általános szabályaira vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók (6:9. §).

Vissza a tartalomjegyzékhez

35.4. A kötelezettség teljesítése

A törvény újítása, hogy a nyilatkozatban meghatározott teljesítmény vagy eredmény elérése esetén a kitűzött díj azt illeti meg, aki a teljesítményt vagy eredményt először hozta létre. Nincs változás viszont abban, hogy a díj kiszolgáltatásának kötelezettsége a díjkitűzőt akkor is terheli, ha a teljesítményt vagy eredményt a díjkitűzésre tekintet nélkül hozták létre.

Vissza a tartalomjegyzékhez

35.5. A díj megosztása

A törvény feltételezi, hogy a díjként kitűzött szolgáltatás osztható. Ha a teljesítményt vagy az eredményt többen együttesen hozták létre, úgy a díjat közöttük közreműködésük arányában kell megosztani. Amennyiben a közreműködés arányát nem lehet megállapítani, vagy többen, egymástól függetlenül hozták létre a teljesítményt vagy az eredményt, úgy a díjat egyenlő arányban kell megosztani.

Vissza a tartalomjegyzékhez

35.6. A díjkitűzés visszavonása

A régi Ptk. 592. § (3) bekezdése azt tartalmazta, milyen feltételek esetén érvényes a díjkitűzésre irányuló ígéret visszavonása. Az új Ptk. 6:588. § (3) bekezdése szembetűnően elkülöníti a díjkitűzés visszavonásának érvényességi és hatályossági feltételeit. A díjkitűzés visszavonása változatlanul csak akkor érvényes, ha a díjkitűző a visszavonás jogát kifejezetten fenntartotta, és a visszavonás legalább ugyanolyan nyilvánosan (ha nem is azonos módon) történt, mint a díjkitűzés. A törvény elhagyja viszont „az eredmény megvalósulása előtt” fordulatot. Nem hatályosul ugyanakkor az érvényes visszavonás sem a teljesítmény vagy eredmény létrehozójával szemben, ha a visszavonásra a teljesítmény vagy az eredmény megvalósulását követően kerül sor.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések