Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Hatodik könyv: Kötelmi jog - A kötelmek közös szabályai / XIII. Cím: A szerződés megszüntetése megállapodással és egyoldalú nyilatkozattal

XIII. Cím: A szerződés megszüntetése megállapodással és egyoldalú nyilatkozattal

13.1. Helye az új Ptk.-ban

A régi Ptk. XXVI Fejezete foglalkozott a szerződés megszűnésének egyes eseteivel és az elévüléssel (319.-327. §). Nemcsak a szerződésnek a felek megállapodásán nyugvó közös megegyezésével történő megszüntetésére, az ehhez vezető egyoldalú jognyilatkozatokra (az elállásra és a felmondásra) tartalmazott rendelkezéseket, hanem azt is kimondta, hogy megszűnik a szerződés, ha ugyanaz a személy lesz a jogosult és a kötelezett (confusio), s rendezte, hogy a halál mikor szünteti meg a szerződést. Az új Ptk. struktúrájában a XIII. Cím kizárólag a felek általi, megállapodással és egyoldalú akaratnyilatkozattal történő megszűnési módokkal, továbbá a szerződés bíróság általi megszüntetésével foglalkozik, az egyéb megszűnési módokat máshol, leginkább a kötelmek közös szabályai között helyezi el. Így a confusioval a 6:3. § b) pontjában, a kötelezett halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével a 6:3. § c) pontjában, a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével a 6:3. § d) pontjában, a lehetetlenüléssel a 6:179. § (1) bekezdésében találkozhatunk. Az elévülés pedig a Hatodik Könyvben külön fejezetet kapott (IV. Fejezet, 6:21. – 6:25. §).

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések