Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik Könyv: Gazdasági joganyag / XXI. cím: A szövetkezet megszűnése

XXI. cím: A szövetkezet megszűnése

3:367. § [A szövetkezet megszűnése]

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a szövetkezet jogutód nélkül megszűnik abban az esetben is, ha tagjainak száma hét fő alá csökken, és az ettől számított hathónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentenek be megfelelő számú új tagot a nyilvántartó bíróságnál.

A szövetkezet megszűnésére vonatkozó jogszabályhely egyrészt visszautal a jogi személyek megszűnését szabályozó jogszabályhelyre (Ptk. 3:48§) mint a szövetkezetek megszűnésére is vonatkozó szabályokra, illetve kiegészíti az általános szabályokat egy, a szövetkezetekre vonatkozó speciális esettel (taglétszám a törvényben meghatározott létszám – hét - alá csökken és hat hónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentenek be megfelelő számú új tagot a nyilvántartó bíróságnál.) A szövetkezet megszűnésének ez a speciális esete azonban megegyezik a Szöv.tv-ben már korábban is meghatározott megszűnési okkal

A megszűnés tagság akaratából történő elhatározásával, illetve a megszűnés tényének cégbírósági megállapításával még nem szűnik meg automatikusan a szövetkezet, hanem előbb szükséges lefolytatni a végelszámolási, illetve a felszámolási eljárást. A cégjegyzékből való törlésre a felszámolási bíróság végzése alapján, végelszámolás esetében a végelszámoló kérésére a cégbíróság döntése szerint kerül sor.

Olvasmány

Gadó Gábor-Németh Anita–Sáriné Simkó Ágnes: Ptk. Fordítókulcs Oda-Vissza. A 2013. évi V. törvény és az 1959. évi IV. törvény normaszövegének összehasonlító táblázata, mindkét irányban. 1. kiad. Budapest, 2013. április 10. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. 643 p.

Petrik Ferenc (szerk.): Polgári Jog - Kommentár a gyakorlat számára 1-2-3. köt. 3. kiad. Budapest, 2013, HVG-ORAC, 2462 p.

Sárközy Tamás: Szervezetek Státusjoga az új Ptk-ban - társasági, egyesületi és alapítványi jog a Ptk. Harmadik Könyve alapján.1. kiad. Budapest, 2013. április 15.. hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. 250 p

Vékás Lajos (szerk.), Gárdos Péter (munkatárs): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest 2013, Complex Kiadó, 1086 p.

Zsohár András: A szövetkezeti törvénytervezet magyarázata a Ptk. jogi személyekre vonatkozó részében* (Gazdaság és Jog, 2011/9., 3-6., o.)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések