Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / IX. CÍM: AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE /15.Választottbíróság

IX. CÍM: AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

15.Választottbíróság

3:87. § [Választottbírósági eljárás kikötése]

Az egyesület alapszabálya vagy a jogvitában érintett személyek megállapodása a tagsági jogviszonyból, továbbá az egyesületi szervek és a tagok egymás közti jogviszonyából eredő jogvitákra állandó vagy eseti választottbíróság eljárását kötheti ki.

15.1. Korábbi szabály

A magánjogi vitarendezés egyik lehetséges módja, az állami bíróságokon kívül a választottbíráskodás. Ez nem volt idegen az egyesületi jogtól sem, a sportegyesületeknél (2004. évi I. törvény 47. §) ismert és bevált megoldásként funkcionál.

Vissza a tartalomjegyzékhez

15.2. Új szabály

A Ptk. általános jelleggel lehetővé teszi, hogy az egyesületi jogvitákra a tagok választottbírósági eljárást köthessenek ki. A választottbíróság eljárására vonatkozó kikötést az egyesület alapszabályának kell tartalmaznia, ennek hiányában az érintett felek a választottbírósági törvény szabályai szerint vethetik alá magukat a választottbíróság eljárásának. A választottbírósági eljárás kikötése esetén a választottbíróságnak kizárólagos eljárási jogosítványa van a jogvitára. Ilyen jogvita lehet az egyesületi tagsággal, például a tagot érintő felmondással vagy kizárással kapcsolatos vita, a vezető tisztségviselővel szembeni kártérítési igény érvényesítése, vagy az egyesület szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatára irányuló kereset is. A választottbíróság lehet akár ad hoc választottbíróság, akár intézményesített választottbíróság, a választottbíróságra vonatozó szabályok szerint. Ezzel a szabállyal lényegében tágul az arbitrálható jogviták köre, a választottbíróság kikötésével az egyesületi jogviták intézésének gyors, hatékony és nem nyilvános módja választható, amely egyben az egyesületi autonómia erősítését is jelenti.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések