Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / IX. CÍM: AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE /14.Vezető tisztségviselő felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén

IX. CÍM: AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

14.Vezető tisztségviselő felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén

3:86. § [A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén]

(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

(2) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

A 3:86. § (2) bekezdést a 2013. évi CCLII. törvény 185. § (5) bekezdése állapította meg.

Az egyesület megszűnése során előfordulhat, hogy csak a megszűnést követően kerülnek elő olyan tények, amelyek alapján az egyesület vezető tisztségviselőjének a felelőssége felvethető. Az ilyen igények érvényesítése megfelelő jogosult nélkül nem lenne lehetséges, ezért a törvény perlési jogot ad meghatározott személyeknek, így az egyesület volt tagjának, vagy az egyesület megszűnése esetére kinevezett vagyoni várományosnak az egyesület vezető tisztségviselőivel szembeni kártérítési igény érvényesítésére.

A törvény ugyancsak perlési jogot ad – kicsit pontatlan fogalmazással - az egyesület hitelezőinek is az egyesület azon vezető tisztségviselőivel szemben, akik az egyesület megszűnését megelőző két évben látták el a tisztséget. Ezen – igen szigorú - rendelkezés alapján e vezető tisztségviselők kötelesek helytállni az egyesület mindazon tartozásaiért, amelyeket az egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések