Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / IX. CÍM: AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE /13.Az egyesület megszűnése után fennmaradó vagyon sorsa

IX. CÍM: AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

13.Az egyesület megszűnése után fennmaradó vagyon sorsa

3:85. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról]

(1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

(2) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

A 3:85. § (1) bekezdést a 2013. évi CCLII. törvény 185. § (4) bekezdése állapította meg.

Az egyesület vagyona az egyesületi cél megvalósítására fordítandó, amint a fenti 2.4 pontban elemeztük, az egyesületi tagság nem vagyoni tagság, a tagnak nincs vagyoni jogosultsága az egyesület vagyonát illetően. Az egyesület megszűnése során az egyesület hitelezőit megillető követeléseket rendezni kell. Az egyesület megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyon az eredeti egyesületi célt kell hogy szolgálja. A törvény az egyesület jogutód nélküli megszűnésének esetére elsősorban a tagok azon döntését veszi figyelembe, amit az alapszabályban erre az esetre meghatároztak, amely alapszabályi rendelkezésnek összhangban kell állnia az eredeti egyesületi céllal. Ha az alapszabály ilyen rendelkezést nem tartalmaz, vagy az nem tekinthető érvényesnek a nyilvántartó bíróság a Civil törvény rendelkezései szerint kell, hogy eljárjon. A vagyonátruházásról a bíróságnak kell döntést hoznia, így a fennmaradó vagyon átadásáról bírói határozattal kell rendelkezni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések