Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / VIII. CÍM: AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEI /9.Ügyvezetés

VIII. CÍM: AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEI

9.Ügyvezetés

3:77. § [Az ügyvezetés ellátása]

Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az ügyvezető vagy az elnökség tagjai.

3:78. § [Elnökség]

(1) Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.

(2) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

(3) Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az alapszabály ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

9.1.A Ptk. előtti szabályozás

A korábbi szabályok az egyesület „ügyintéző és képviseleti szerv”-éről rendelkeztek, ezen szerv tagjait érintő kizárási szabályokat adták csak meg.

Vissza a tartalomjegyzékhez

9.2.Új szabályok

Az egyesület ügyvezetése – a tagok választása szerint – lehet egyszemélyi vagy testületi, és tetszőlegesen alakítható ki az ügyvezetés alá tartozó végrehajtó-adminisztráció szerv (titkárság vagy hasonló). A Ptk. ezt is az egyesületi tagságra bízza, az alapszabályban lehet ezeket a kérdéseket rendezni. Testület esetében három vagy több tagból áll az elnökség. Az is lehetséges, hogy két vagy több egyszemélyi ügyvezetést választanak, de akkor célszerű a hatásköröket is tisztázni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések