Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / VI. CÍM: VÁLLALATCSOPORT /29. Tényleges vállalatcsoport

VI. CÍM: VÁLLALATCSOPORT

29. Tényleges vállalatcsoport

3:62. § [Tényleges vállalatcsoport]

(1) Ha az uralmi szerződés megkötésének a feltételei legalább három éven keresztül megszakítás nélkül fennállnak, bármely jogilag érdekelt kérelmére a bíróság kötelezheti a tényleges uralkodó tagot, illetve az ellenőrzött tagokat az uralmi szerződés megkötésére és a vállalatcsoport bírósági nyilvántartásba vételének kezdeményezésére.

(2) Legalább hároméves megszakítás nélküli tényleges vállalatcsoportként való működés esetén a bíróság a jogilag érdekelt kérelmére az uralkodó tag és az ellenőrzött tag viszonyában az uralkodó tag és az ellenőrzött tag ügyvezetése közötti viszonyra vonatkozó rendelkezéseket uralmi szerződés és vállalatcsoportként való nyilvántartásba vétel hiányában is alkalmazhatja.

29.1. Korábbi szabályozás

AGt. 64. §-a már szabályozta az uralmi szerződés nélküli, és elismert vállalatcsoportként történő bejegyzés nélküli vállalatcsoport fogalmát, mint tényleges vállalatcsoport és ezen tényállásra vonatkozó szabályozást. Ez a szabályozás bevonta a tényállási körbe a befolyásszerzés szabályait is. Ez az előzménye a Ptk. normájának, amely nem teljes egészében vette át a korábbi megoldást, hanem ezt leegyszerűsítette és lényegében az elismert vállalatcsoport új szabályozásának valamennyi normáját kiterjeszti és alkalmazhatónak nyilvánítja a tényleges vállalatcsoportra.

Vissza a tartalomjegyzékhez

29.2. Tényleges vállalatcsoport fogalma és létrejövetele

Amint fentebb már említettük, tényleges vállalatcsoport jön létre, ha a vállalatcsoport törvényi feltételei fennállnak, de nem kerül sor uralmi szerződés megkötésére, annak jóváhagyására, elfogadására és a vállalatcsoport bírósági nyilvántartásba történő vételére. Ebben az esetben bármely érdekelt kikényszerítheti az uralmi szerződés megkötését és tényleges vállalatcsoportként történő bírósági nyilvántartásba vételt.

Három éves tényleges vállalatcsoporti együttműködés következménye lehet, hogy a bíróság az uralkodó tag és az ellenőrzött tag ügyvezetése közti viszonyra vonatkozó törvényi rendelkezéseket is alkalmazhatja, jóllehet sem uralmi szerződést nem kötöttek a felek, sem nyilvántartásba vétel nem történt.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések