Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / VI. CÍM: VÁLLALATCSOPORT /28. Vállalatcsoport megszűnése

VI. CÍM: VÁLLALATCSOPORT

28. Vállalatcsoport megszűnése

3:61. § [A vállalatcsoport megszűnése]

(1) A vállalatcsoport megszűnik, ha

a) az uralmi szerződésben meghatározott idő eltelt, illetve megszűnési feltétel bekövetkezett;

b) az uralkodó tag legfőbb szerve az összes tagja háromnegyedes többségével így határoz;

c) az uralkodó tag már nem készít összevont, konszolidált éves beszámolót; vagy

d) a nyilvántartó bíróság a vállalatcsoportot feloszlatja.

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben a nyilvántartó bíróság az uralkodó tag bejelentése alapján törli a nyilvántartásból a vállalatcsoportra vonatkozó bejegyzéseket. A bejelentést a körülmény közzétételétől számított harminc napon belül kell megtenni.

(3) Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoportként való működés idején vállalt kötelezettségeinek teljesítéséért a vállalatcsoport megszűnését követően is helytállni tartozik.

28.1. Korábbi szabályozás

A Gt. 63. § (1) bekezdése rendelkezett a vállaltcsoport megszűnését kiváltó tényekről és azok következményeiről. Ez a szabályozást a Ptk. újrafogalmazta.

Vissza a tartalomjegyzékhez

28.2. Vállalatcsoport megszűnésének esetei

A vállalatcsoport megszűnhet az előbb ismert módon kívül a törvényben meghatározott egyéb tények beállta esetén: akár időtartamhoz, akár feltételhez volt kötve a léte, az idő lejártával, a feltétel beálltával megszűnik a vállalatcsoport, az uralkodó tag is dönthet a megszüntetéséről, de megszűnik akkor is, ha az uralkodó tag már nem köteles a Sztv. szerinti összevont, konszolidált éves beszámoló készítésére.

Vissza a tartalomjegyzékhez

28.3. Vállalatcsoport megszűnésének joghatályai

A vállalatcsoporthoz fűződő joghatályok a nyilvántartásból való törléssel szűnnek meg, egyes esetekben kérelemre jár el a bíróság, máskor hivatalból rendelheti el a vállalatcsoport törlését.

A vállalatcsoport működéséhez kapcsolódó joghatályok az ilyen típusú együttműködés alatt vállalt kötelezettségekért a vállalatcsoport megszűnését követően is fennmaradnak, az uralkodó tag ezekért a kötelezettségekért ezt követően is köteles helyt állni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések