Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / VI. CÍM: VÁLLALATCSOPORT /26. Munkavállalói érdekek figyelembe vétele

VI. CÍM: VÁLLALATCSOPORT

26. Munkavállalói érdekek figyelembe vétele

3:58. § [Munkavállalói részvétel]

(1) Ha a nyilvántartásba bejegyzett vállalatcsoport legalább három ellenőrzött tagjában kötelező a munkavállalói részvétel a felügyelőbizottságban, az uralkodó tag legfőbb szerve az érintett üzemi tanácsok erre irányuló kérelme alapján lehetővé teheti, hogy az ellenőrzött tagok felügyelőbizottsága helyett az uralkodó tag felügyelőbizottságában vegyenek részt munkavállalói küldöttek. Ez esetben az uralkodó tag létesítő okiratában - ha eddig az adott tagnál ilyen nem működött - a felügyelőbizottság létrehozásáról rendelkezni kell. A munkavállalói küldöttek jelölési módját ez esetben az uralkodó tag ügyvezetése és az érintett ellenőrzött tagok üzemi tanácsai között létrejött megállapodásban kell szabályozni.

(2) Az (1) bekezdés alapján létrejött megállapodásra a szerződések általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.

26.1. Korábbi szabályozás

Gt. 57. § (3) bekezdése utalt az uralmi szerződés előkészítése kapcsán a munkavállalói képviselet megkeresésére, konzultációra, továbbá a 60. § (2) bekezdése utalt arra, hogy az uralkodó tag joga a felügyelő bizottság tagjainak kinevezésére és visszahívására. Ezt a szabályt fejlesztette tovább Ptk. fenti szabálya.

Vissza a tartalomjegyzékhez

26.2. Munkavállalók érdekképviselet biztosítása, átalakíthatósága

A vállalatcsoport adott esetben olyan tagokból állhat, akik külön-külön is, de együtt is jelentős számú alkalmazottat foglalkoztatnak. A hatékony munkavállalói érdekérvényesítés céljából a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavállalói képviselet nem csak az ellenőrzött, hanem – a törvényi feltételek fennállása esetén – a tényleges döntéseket meghozó, a valós döntési centrumként működő uralmi tagban is érvényre juthasson. Ebben az esetben a munkavállalói képviselet nem az ellenőrzött tag felügyelő bizottságában kap helyet, hanem az uralkodó vállalatéban, és a valós döntési centrumhoz közelebb kerülhet. Ha nem volt korábban felügyelő bizottság az uralkodó tagnál, akkor azt létre kell hozni és a munkavállalói küldöttek jogait az érintett ellenőrzött tagok üzemi tanácsaival együttműködve kell biztosítani.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések