Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Harmadik könyv: A jogi személyek általános kérdései / XXVI. CÍM: AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI /10. Felügyelő bizottság

XXVI. CÍM: AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEI

10. Felügyelő bizottság

3:400. § [A felügyelőbizottság]

(1) Ha az alapítványnál felügyelőbizottság működik, a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói jogok gyakorlójának számol be.

(2) A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.

3:401. § [Egyéb alapítványi szervek]

Az alapítványnál létesített egyéb alapítványi szervek nem csorbíthatják a kuratórium, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jogait.

10.1. Korábbi szabály

A régi Ptk. nem szabályozta a felügyelő bizottságot, csak a Civil törvény és az azt megelőző, közhasznú szervetekről szóló törvény szólt ilyen típusú belső ellenőrző szervről.

Vissza a tartalomjegyzékhez

10.2. Felügyelő bizottság

A Ptk. az alapítvány lehetséges szerveként nevezi meg a felügyelő bizottságot és utal arra, hogy az alapító szabadságában áll, hogy további alapítványi szerveket hozzon létre.

Az alapító szabad akarata szerint határozhat felügyelőbizottság létesítéséről. A felügyelőbizottság a kuratórium (és az esetleges más alapítványi szerv) működését ellenőrzi, és az alapítónak számol be. Az alapító egyes döntési jogokat is adhat a felügyelő bizottságnak, az érdekkonfliktusok figyelembe vételével. Jelentősebb vagyonnal rendelkező alapítványok esetében mindenképpen ajánlott az alapítvány belső ellenőrzésének kialakítása. A jogi személyek általános részének vonatkozó szabályait itt is alkalmazni kell.

Vissza a tartalomjegyzékhez

10.3. További alapítványi szervek

Az alapítvány további szervei valamely alapító jog gyakorlására lehetnek feljogosítva, vagy ellenőrzési feladatot vagy tanácsadói funkciót tölthetnek be az alapítvány működése során. Ismert más országokban is például a kedvezményezettek bevonása az alapítvány működésébe, ez a Ptk. új szabályozása alapján megoldható, a kedvezményezettek akár egy alapítványi szervben is koncentrálhatók, ha az alapító úgy dönt. A törvény ezen további alapítványi szervek működésével kapcsolatosan korlátként azt fogalmazza meg, hogy a kuratórium, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló törvénybe foglalt és az alapító okiratban lefektetett jogait ezek a szervek nem csorbíthatják.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések