Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

Önellenőrző feladatok

Kérjük oldja meg az alábbi feladatokat!

1. feladat — A szabálysértési hatóság képviselője felszólalhat-e a tárgyalás végén, a bizonyítási eljárás befejezését követően?
1. A Szabs tv. 115.§ (1) bekezdése nem teszi lehetővé a szabálysértési hatóság képviselőjének felszólalását.
2. Felszólalhat, mert össze kell foglalnia a bírósági tárgyaláson lefolytatott bizonyítási eljárás eredményét és indítványt kell tennie a határozata hatályban tartására.
3. Csak akkor élhet a felszólalási jogával, ha azt a bíróság engedélyezi rendkívül indokolt esetben.
4. A szabálysértési hatóság képviselője nem szólalhat fel a bizonyítási eljárás befejezését követően, mert a bírósági eljárásban sem kérdésfeltevési, sem indítványtételi joga nincs.

Vissza a tartalomjegyzékhez

2. feladat — Megváltoztatható-e a szabálysértési hatóság határozata, ha a bíróság csak a büntetés mértékével nem ért egyet?
1. Nem, mert csak jogszabály helytelen alkalmazása esetén lehet megváltoztatni a szabálysértési hatóság határozatát és a szankció neme és mértéke mérlegelési kérdés.
2. Nem, csak ha más törvénytelenséget is észlel a bíróság.
3. Igen, mert ha a határozati rendelkezéssel kiszabott szankció nem igazodik a szabálysértés súlyához a bíróság megállapítja, hogy a szabálysértési hatóság jogszabályt (a Szabs. tv. 21.§-t) helytelenül alkalmazta és a kiszabott szankció mértékét megváltoztatja.
4. Igen, de csak ha a Szabs. tv. rendelkezéséi szerint meghatározott minimum mérték alatti vagy maximum érték feletti a kiszabott szankció.

Vissza a tartalomjegyzékhez

3. feladat — Ha a bíróság végzése ellen nincs helye fellebbezésnek a végzés mikor jogerős? A kihirdetés vagy a közlés napján?
1. A kihirdetés napján, akkor is ha az érintettek nincsenek jelen.
2. A közlés napján. vagyis ha a rendes jogorvoslattal nem támadható végzés kihirdetésekor nem volt jelen az érintett, csak a határozat szabályos közlésével/kézbesítésével emelkedik jogerőre és válik végrehajthatóvá.
3. A közlés napján, kivéve ha az eljárás alá vont személy előzetesen lemondott a jogorvoslati jogáról.
4. A kihirdetés napján, kivéve ha a kihirdetésről igazoltan volt távol, mert akkor a közlés napján.

Vissza a tartalomjegyzékhez

4. feladat — Elzárással is sújtható szabálysértés-e a csendháborítás?
1. igen
2. nem

Vissza a tartalomjegyzékhez

5. feladat — Mennyi az előkészítő eljárás lefolytatásának határideje?
1. 10 nap, amely 30 nappal meghosszabbítható
2. 45 nap, amely nem hosszabbítható meg
3. 30 nap, amely még 30 nappal meghosszabbítható

Vissza a tartalomjegyzékhez

6. feladat — Van-e lehetőség meghallgatás nélküli eljárásban elzárás kiszabásának?
1. nincs
2. van

Vissza a tartalomjegyzékhez

7. feladat — A bíróság meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozata ellen kérheti-e a rendőrség képviselője tárgyalás tartását?
1. nem
2. igen

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.