Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

4. Elzárással is sújtható szabálysértések.

4.3. Szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértések III.

Feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel, közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése

Feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel

174. § Aki

a) a bíróság által egyesület feloszlatásáról hozott döntésben jogellenesnek nyilvánított tevékenységet végez,

b) a bíróság által feloszlatott egyesület működésében a feloszlatás után részt vesz,

c) nyilvános rendezvényen a bíróság által feloszlatott egyesület egyenruháját vagy formaruháját viseli, továbbá aki nyilvános rendezvényen olyan egyenruhát vagy formaruhát visel, amelyről - annak jellegzetes tulajdonságai miatt - bíróság által feloszlatott egyesület egyenruhája, formaruhája ismerhető fel,

szabálysértést követ el. × 4.3.1.

Indoka: A Magyar Gárda Hagyományőrző és Kulturális Egyesület feloszlatása óta számos szervezet alakult hasonló formaruhával, jelképekkel, hasonló tevékenységgel (pl. Magyar nemzeti Gárda, Új Magyar Gárda Mozgalom).

Nyilvános rendezvény: A nyilvános rendezvény fogalmát a gyülekezési jogról szóló törvény szabályozza (lásd: a rendzavarásnál), pl. nemzeti ünnepen tartott tömegrendezvény.

Fontos

Fontos: Amennyiben a bíróság a döntésében nem konkretizálja a jogellenes tevékenység körét, akkor a feloszlatott szervezet valamennyi tevékenységét jogellenesnek kell tekinteni!

Példa

Kérdés: A Szabs. tv. 174.§-ban szabályozott feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel szabálysértésnek a c) pontban írt módja megvalósul-e azzal, hogy valaki a bírósági tárgyaláson illetve önkormányzati testületi ülésen jelenik meg a bíróság által feloszlatott egyesület egyenruhájában?

Ajánlás: A jogszabály szerint a feloszlatott egyesület egyenruháját, vagy erre egyértelműen utaló ruházatot (formaruhát) viselő személy csak akkor szankcionálható, ha e magatartást „rendezvényen” tanúsítja.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése

171. § Aki közterületen vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel, vagy ilyen tevékenység látszatát kelti, szabálysértést követ el.

Indoka: Az utóbbi időben a polgárőr szervezetként a „rendteremtés” céljával megjelenő egyenruhás csoportok közterületi jelenléte.

A közbiztonsági tevékenység: Ma már nem állami monopólium (rendőrség), más szervezeti formái is vannak: pl. polgárőrség, biztonsági őrök. A tevékenységet azonban csak a jogszabályok betartásával folytathatják az arra feljogosított szervek, személyek.

Nyilvános hely: A közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely [Szabs. tv. 29.§ (2) bek. b) pont].

Fontos

Fontos: Ha olyan, közbiztonság vagy közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez (vagy annak látszatát kelti), amelyre a jogszabály bárkit feljogosít, akkor a cselekmény nem minősül szabálysértésnek. [Pl. a Szabs. tv. 73.§ (8) bek. alapján a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt bárki visszatarthatja, köteles azonban őt a rendőrségnek haladéktalanul átadni.] x 4.3.2.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.