Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

3. A szankciók végrehajtása, nyilvántartási rendszer.

3. 5. Adatkérés és adatközlés szabályai

3.) Adatkérés és adatközlés szabályai

A szabálysértési nyilvántartásokból két módon lehet adatokhoz hozzájutni:

A szabálysértési törvény nem taxativ felsorolással adja meg azok körét akik a szabálysértési nyilvántartásokból törvényben (és kizárólag törvényben) meghatározott feladataik ellátása céljából elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel a kezelt adatok teljes vagy meghatározott részleges körét jogosultak átvenni. A felsoroltakon kívül törvényben kell és lehet feljogosítani adatigénylésre azt, akit a hatáskörébe tartozó feladat ellátása érdekében jogosulttá válik a nyilvántartások adatainak megismerésére. Ugyanakkor egyes helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy esetében (pl. halászati úr, mező őr stb.) lehetőséget biztosít a közvetlen hozzáférés rövid úton történő adatátvételére.

A közvetlen hozzáférés gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges az ún. egyedi azonosító megléte, melyet a szabálysértési nyilvántartó szervhez benyújtott kérelemmel lehet igényelni. A törvény felsorolja a kérelem tartalmi kellékeit, továbbá a teljesítés érdekében elérhetőségi utak közlési kötelezettségét. (telefonszám, telefaxszám, elektronikus levélcím).

A közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel teljesítéséhez meg kell jelölni:

A nyilvántartó haladéktalanul és elektronikus úton továbbítja azokat az adatokat, amelyek tekintetében a közvetlen hozzáférésre való jogosultság fennáll, ezzel egyidejűleg adatvédelmi záradékban hívja fel a figyelmet az adatok jogszerű felhasználásának követelményére. Amikor rövid úton lehetséges az adatközlés azt telefonon továbbítja és szóban hívja fel a figyelmet a jogszerű felhasználás követelményére. x 3.5.1.

A szabálysértési nyilvántartásokból adatigénylés alapján történő adattovábbítás kizárólag annak az adatigénylőnek és abban a körben történhet, amely adatigénylő tekintetében törvény az adatok átvételét és kezelést az adatkezelés céljának és az átvehető adatok körének pontos meghatározásával valamint az adattovábbítás alapján történő átvétel lehetővé tételével előír. Ennek megléte esetén is taxative felsorolásra került a közlendő adatok teljes köre. Az érintett kérelmére a szabálysértési nyilvántartó szerv a kezelt adatokra tekintettel, a kérelemben megjelölt körben és célra hatósági bizonyítványt állít ki. x 3.5.2.

A fent felsorolt minkét formában történő adatközlésnek megvannak a további garanciális követelményei. Így a feljogosított adatkezelő részére csak akkora továbbítható adat, ha az adatigénylő pontosan megjelöli az adatátvétel célját, azt az adatkört és azt a törvényi rendelkezést (pontos jogszabályi hely megjelölésével), amely tekintetében és amely rendelkezés szerint az igényelt adatok kezelésére törvény feljogosította valamint ha a közvetlen hozzáférést gyakorló személy a hozzáférésre jogosult szerv felhatalmazásával rendelkezik. Amennyiben az adatigénylés, az adatátvétel célja nincs pontosan megjelölve, az adatkör vagy a törvényi rendelkezés nincs megjelölve vagy pontatlan az adatigénylésre történő adattovábbítási eljárást meg kell szüntetni.

4.) Az SZNYR részére az adatközlés, illetve az SZNYR -ből az adatok lekérdezése két módon történhet:

Ezen utóbbi esetben a felhasználói terület az Interneten keresztül érhető el, de csak az esetben, ha van Internet elérés megfelelő böngészővel (Internet Explorer, Firefox) és belépési, rendszerhasználati jogosultsággal való rendelkezés (szerepel a szabálysértési nyilvántartási rendszer használatára jogosultak nyilvántartásában, legalább egy funkcióhoz érvényes jogosultsággal).

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.