Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

3. A szankciók végrehajtása, nyilvántartási rendszer.

3.1. A jogerő. Az elzárás végrehajtása. (Szabs. tv. 138. §)

A határozat jogereje

A határozat, illetve a végzés jogerős

A helyszíni bírság a tudomásulvétele napján jogerős. ×3.1.2.

A szabálysértési elzárás végrehajtása

Szabs. tv. 139. §

A szabálysértési elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

A szabálysértési elzárás végrehajtásáról az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerinti illetékes általános szabálysértési hatóság gondoskodik (járási hivatal).

Szabs. tv. 140. § A szabálysértési elzárást kiszabó bíróság kérelemre egészségi, családi vagy más fontos okból a szabálysértési elzárás, illetve a pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárás végrehajtását legfeljebb hat hónappal elhalaszthatja. ×3.1.3. ×3.1.4.

A kérelem előterjesztésének a szabálysértési elzárás megkezdésére előírt időpontig van helye.

A halasztást elutasító végzés ellen a közléstől számított 3 napon belül fellebbezésnek van helye, amit a törvényszék a beérkezéstől számított 3 napon belül tanácsülésen bírál el.

Példa

Kérdés: Mi a menete az elzárásra átváltoztatás végrehajtásának?

Ajánlás: A jelenleg hatályos rendelkezések szerint tehát a bíróság változtatja át a pénzbírságot, helyszíni bírságot elzárásra, az elzárás végrehajtásáról a járási hivatal gondoskodik, mint általános szabálysértési hatóság és az elzárást a rendőrség hajtja végre.

Példa

Kérdés: Ha az eljárás alá vont személy nem vonul be az előírt határidőre az elzárás végrehajtását megkezdeni és utána kér halasztását, a kérelmet kinek kell elbírálni és érdemben kell-e foglalkozni az indítvánnyal?

Ajánlás: Az elzárás végrehajtásáról a járási hivatal gondoskodik, így a végrehajtással kapcsolatos igazolási kérelmet is főszabályként neki kellene elbírálnia. A kérdésben szereplő esetben valójában az elzárás megkezdésének határideje mellett az eljárás alá vont személy elmulasztotta az elzárás elhalasztása iránti kérelem előterjesztésére nyitva álló határidőt is, ezért az igazolási kérelmet és a halasztás iránti kérelmet is a bíróság bírálja el.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.