Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

2. A szabálysértés elbírálásának szabályai, jogorvoslati rendszer.

2.6. Rendkívüli jogorvoslatok:

Perújítás: Szabs. tv. 127. § – 132. §

1) Feltételei:

Példa

Kérdés: perújítási ok a 127. § (1) bek. c./ pontjában, az elkövetőt nem a valódi nevén ítélték el – ez mit jelent a gyakorlatban?

Ajánlás: Ha az Sztv. 127.§ (1) bekezdés c./ pontja szerint ha az elkövetőt nem a valódi nevén ítélték el az azt jelenti, hogy az elkövető személye az elkövetés szempontjából helytálló, azonban nem a saját nevén került felelősségre vonásra, az általa bediktált, vagy a róla beszerzett személyi adat téves. Zavaró és következetlen ugyanakkor ezen jogszabály helynél is az „elítélés” szóhasználat, hiszen szabálysértés elkövetője nem ítélettel vonható felelősségre.

Példa

Kérdés: A szabálysértési hatóság határozatával szemben van-e helye perújításnak?

Ajánlás: Csak a bíróság jogerősen elbírált határozatával szemben van helye perújításnak.

2) Előterjesztés határideje:

3) Perújítási kérelem előterjesztője:

4) Visszavonása: a megengedhetőség tárgyában hozott határozat meghozataláig

5) A perújítási eljárás:

Elutasítás formai okból:

Döntés a megengedhetőség körében:

6) A perújítási tárgyalás:

7) Tárgyalás eredménye:

8) Jogorvoslati lehetőségek:

9) Eljárás az Alkotmánybíróság szabálysértési ügyet vagy szabálysértési ügyben alkalmazott jogszabályt érintő határozata alapján: Szabs. tv. 133. §

Feltétele:

Eltérések a perújítás szabályaihoz képest:

a) perújításnak a bírósági határozat jogerőre emelkedését követő egy év eltelte után is helye van,

b) a perújítási kérelem csak az elkövető javára terjeszthető be,

c) a perújítási kérelmet az elkövető halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa is előterjeszthet,

d) az ügyész hivatalból köteles perújítási kérelmet előterjeszteni, ha a felülvizsgálni rendelt szabálysértési ügyben kiszabott büntetés vagy intézkedés végrehajtása folyamatban van, illetve az elkövető a felülvizsgálni rendelt ügy miatt a szabálysértési nyilvántartásban szerepel,

e) a bíróság a perújítási kérelmet csak abban az esetben utasíthatja el, ha a perújítási kérelemben hivatkozott alkotmánybírósági döntés nem függ össze az alapüggyel,

f) a perújítás során hozott határozatban az elkövető szabálysértésért való felelősségét valamely cselekmény miatt a 6. § (6) bekezdésében meghatározott határidőre tekintet nélkül is meg lehet állapítani.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.