Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

2. A szabálysértés elbírálásának szabályai, jogorvoslati rendszer.

2.5. A bíróság elé állítás szabályai

(Szabs. tv. 124. § - 126. §)

Fogalma: a szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatt őrizetbe vett eljárás alá vont személyt a rendőrség ezen eljárás keretében bíróság elé állítja, az őrizetbe vétel elrendelésétől számított 72 órán belül

Feltételei: összes feltételnek teljesülnie kell, ha nem – az ügy iratait vissza kell küldeni a rendőrségnek

Példa

Kérdés: Mikor nincs helye bíróság elé állításos eljárásnak?

Ajánlás: Szigorúan kell értelmezni a bíróság elé állítás szabályait. Ha a törvényi feltételek közül akár egy nem teljesül az ügyet vissza kell adni a gyorsított eljárást kezdeményező szervnek.

Ellenőrizni kell:

1. sértett értesítése megtörtént-e,

2. gondoskodott-e a rendőrség arról, hogy az összes!, az ügy megítélése szempontjából jelentős bizonyíték a rendelkezésre áll-e,

3. közölték-e az eljárás alá vont személlyel, hogy milyen szabálysértés miatt és milyen bizonyítékok alapján állítja bíróság elé,

4. a kirendelt védő jelen van-e,

5. az eljárás alá vont személy őrizetben van, annak feltételei fennállnak és az őrizetbe vételtől a hetvenkét óra még nem telt el.

Eljárás menete:

1. A rendőrség feladatai:

Példa

Kérdés: Kötelező-e az eljárás alá vont személy képviselőjének a jelenléte a bíróság elé állításos tárgyaláson?

Ajánlás: Bár az eljárás alá vont személy a képviselőjét csak értesíteni kell a tárgyalásról a jogorvoslati nyilatkozat megtétele miatt kötelező a jelenléte.

2. A tárgyalás:

Akadálya van:

Példa

Kérdés: Hogyan kell megfogalmazni a felelősséget megállapító határozat rendelkező részét bíróság elé állítás esetén?

Ajánlás: A „bűnösség” megállapítására utalás a 125. § (3) bekezdésének jogszabály-szerkesztési hibája. Javasolt – az eddigiekkel egyezően – a rendelkező részben úgy rögzíteni a felelősséget, hogy az eljárás alá vont személy elkövette a szabálysértést, és ezért a bíróság őt büntetéssel sújtja, vagy vele szemben intézkedést alkalmaz.

Jogorvoslati jogosultság: azonnal bejelentett fellebbezésnek van helye: a rendőrség képviselője, az eljárás alá vont személy, az eljárás alá vont személy képviselője jogosult

Szabálysértési elzárás kiszabása esetén bejelentett fellebbezés: bíróság meghosszabbítja az eljárás alá vont személy szabálysértési őrizetét a másodfokú elbírálásig, de legfeljebb 10 napig és haladéktalanul felterjeszti az iratokat a másodfokú bírósághoz

A végzést azonnal írásba kell foglalni és nyomban kézbesíteni kell az eljárás alá vont személynek, az eljárás alá vont személy képviselőjének, valamint a rendőrség képviselőjének

Fellebbezés elbírálása: általános szabályok szerint, azzal, hogy a törvényszék a határozatának egy kiadmányát közvetlenül megküldi az eljárást kezdeményező rendőrségnek.

A helyszíni bírság kiszabására jogosultak által történő bíróság elé állítás: Szabs. tv. 126/A. §

Feltételei:

Tárgyalás megtartásának akadálya: ha a bíróság megállapítja, hogy az előállítás nem volt jogszerű

Tárgyalás tartása: a bíróság elé állítás szabályai szerint

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.