Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

1. A szabálysértési eljárás általános szabályai

1.7. A szabálysértési hatóság határozatai – a helyszíni bírság

A helyszíni bírság

Helyszíni bírság (99. §)

Feltételei:

Összege: 5.000,- Ft. - 50.000,- Ft. (hat hónapon belül ismételt elkövetés esetén: 70.000,- Ft.)

Jogorvoslat: ha az eljárás alá vont személy a helyszíni bírság kiszabását (a helyszíni bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után) aláírásával igazoltan tudomásul veszi, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Meg nem fizetés következménye: szabálysértési elzárásra átváltoztatás ×1.7.2.

Kötelező mértékű helyszíni bírság:

A XXVII. (Kiemelt közlekedési szabálysértések) és a XXVIII. Fejezetben (Közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések) meghatározott egyes szabálysértések esetén a Kormány - a helyszíni bírság legalacsonyabb és legmagasabb mértékére vonatkozó rendelkezés keretei között - rendelettel megállapíthatja a helyszíni bírság kötelező mértékét [63/2012 (IV.2.) Korm. rendelet].

Ha kötelező mértékű helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá vont személyt az elkövetés időpontját megelőző hat hónapon belül helyszíni bírsággal sújtották, akkor

Helyszíni bírságolás hivatalbóli és kérelemre történő felülvizsgálata (99/A. §)

Feltételei:

Ha a döntés

Esetei:

Jogorvoslat:

Példa

Kérdés: Kijavítható, illetve kiegészíthető-e a helyszíni bírság nyomtatványa (elírás, szükséges tartalmi elem hiánya esetén)?

Ajánlás: A helyszíni bírságot nem lehet kijavítani, sem kiegészíteni, mivel a határozat kijavítását és kiegészítését a Szabs. tv. csak a szabálysértési hatóság számára tette lehetővé és a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerveknek nem.

Gépjárművezető távollétében kiszabható helyszíni bírság (100. §)

A gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni.

Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött csekkszelvényen vagy banki átutalással a helyszíni bírságot az e törvényben meghatározott határidőn belül nem fizetik meg.

Helyszíni idézés, értesítési kötelezettség (101. §)

Feltételei:

A szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása érdekében az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósággal egyeztetett, de legkésőbb öt napon belüli időpontra a helyszínen a szabálysértési hatóság elé idézheti.

A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy kötelezettségei:

A szabálysértési hatóság lehetőségei:

Ha az idézést az eljárás alá vont személy nem veszi át vagy annak átadása előtt a helyszínről eltávozik, a meghallgatáson történő meg nem jelenése az eljárás lefolytatásának nem akadálya.

Ha az eljárás alá vont személy az idézésre nem jelenik meg, a szabálysértési hatóság a feljegyzés alapján jár el. Ha erre nincs lehetőség, az idézett személy elővezetését kell elrendelni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.