Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

1. A szabálysértési eljárás általános szabályai

1.4. A szabálysértési eljárás alapelvei, a szabálysértés miatt eljáró hatóságok és a szabálysértési eljárásban résztvevő személyek

Alkalmazandó jogszabály:

Hivatalból való eljárás:

Ártatlanság vélelme:

Bizonyítási teher:

Önvádra kötelezés tilalma:

Védekezés joga:

Jogorvoslati jogosultság:

Nyelvhasználat joga:

Példa

Kérdés: Le kell-e fordítani minden kézbesített iratot az eljárás alá vont személy anyanyelvére, ha a magyar nyelvet nem ismeri?

Ajánlás: A magyar nyelv ismeretének hiánya miatt senkit nem érhet hátrány. A szabálysértési eljárásban mindenki az anyanyelvét használhatja. Minden kézbesített iratot le kell fordítani azok számára, akik a magyar nyelvet nem ismerik, nem értik.

Példa

Kérdés: A magyar nyelvet nem ismerő eljárás alá vont személy lemondhat-e arról, hogy a részére kézbesítendő iratokat lefordítsák az általa ismert nyelvre.

Ajánlás: Annak nincs törvényi akadálya a szabálysértési eljárásban sem, hogy az eljárás alá vont személy lemondjon az eljárás bármely szakaszában arról, hogy a számára kézbesített iratokat az általa értett nyelvre lefordítsák, hiszen a Szabs. tv. 36.§ (2) bekezdése az eljárás alá vont személy számára lehetőségként és nem kötelező erővel írja elő az általa értett nyelv használatát a magyar nyelv helyett.

Költség kímélés okán célszerű erre minden érintett eljárás alá vont személyt megnyilatkoztatni, elkerülve a határozatok lefordításával felmerülő költséget, illetve törvényes a tolmáccsal történő fordítás is, amennyiben erre az eljárás alá vont személyes jelenléte mellett zajló eljárásban lehetőség van.

A felelősség elbírálása: Abban a kérdésben, hogy az eljárás alá vont személy követette el és milyen szabálysértést, a szabálysértési hatóságot és a bíróságot a büntetőeljárásban hozott határozat és az abban megállapított tényállás kivételével nem köti a más eljárásban, így különösen a polgári vagy a fegyelmi eljárásban hozott határozat és az abban megállapított tényállás.

A szabálysértés miatt eljáró hatóságok

Fővárosi, megyei kormányhivatal járási hivatala az általános szabálysértési hatóság.

Rendőrkapitányság, egyes rendőri szervek, NAV: a törvény által hatáskörébe utalt szabálysértés esetén.

Bíróság: elzárással büntethető szabálysértés esetén (első fokon a járásbíróság)

Vissza a tartalomjegyzékhez

Helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóságok

Rendőrség:

Más hatóságok:

A szabálysértési hatóság hatásköre és illetékessége

Főszabály: eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti hatóság

Kivétel: ha az eljárás gyorsabb, eredményesebb lefolytatása indokolja

Megelőzés: több, különböző illetékességi területen lakó vagy tartózkodó eljárás alá vont személy esetén vagy ha több cselekményt bírálnak el egy eljárásban és az elkövetési ill. felderítési hely szerint több szabálysértési hatóság is illetékes lenne, az ügyben korábban intézkedő hatóság jár el.

Kijelölés: ha vitás, hogy melyik hatóságnak kell eljárni, a közvetlen közös felettes szerv, ennek hiányában a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter határozza meg az eljáró hatóságot

Szabálysértési hatóság és bíróság közötti hatásköri vita esetén a bíróság határozata a döntő.

A kijelölésről rendelkező határozattal szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A bíróság hatásköre és illetékessége

Főszabály:

Kivétel: ha az eljárás gyorsabb, eredményesebb lefolytatása indokolja

Megelőzés: több, különböző illetékességi területen lakó vagy tartózkodó eljárás alá vont személy esetén vagy ha több cselekményt bírálnak el egy eljárásban és az elkövetési ill. felderítési hely szerint több szabálysértési hatóság is illetékes lenne, az ügyben korábban intézkedő bíróság jár el.

Példa

Kérdés: Mi alapozza meg meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság elzárásra történő átváltoztatása esetén a bíróság illetékességét?

Ajánlás: A meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság elzárásra történő átváltoztatása esetén a bírósági eljárásra nincs külön illetékességi szabály rögzítve. Így csak akkor van törvényes lehetőség az ügy áttételére, ha egyetlen Szabs. törvényben rögzített illetékességi ok sem áll fenn.

Jogorvoslat:

Járásbíróságon kerületi bíróságot is érteni kell.

A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben bírósági titkár is eljárhat.

Példa

Kérdés: Milyen intézkedést nem tehet illetve milyen döntést nem hozhat bírósági titkár a szabálysértési eljárásban?

Ajánlás: Bármilyen döntést meghozhat a titkár kivétel nélkül szabálysértési eljárásban.

Illetékességi összeütközés:

Vissza a tartalomjegyzékhez

Ügyész részvétele a szabálysértési eljárásban

Feladata: ellenőrzi a szabálysértési hatóságok eljárásának és intézkedésének örvényességét, valamint törvényességi felügyeletet gyakorol a szabálysértési nyilvántartási rendszer felett.

Az ügyész eljárására vonatkozó szabályok:

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az ügyek egyesítése és elkülönítése

Kötelező egyesítés: ha ugyanazon eljárás alá vont személlyel szemben, ugyanannál a szabálysértési hatóságnál vagy bíróságnál több eljárás indul, azokat az ügyeket, amelyekben még nem született érdemi határozat, egyesíteni kell. ×1.4.2.

Lehetséges: ha az együttes elbírálás az eljárás tárgyára vagy az eljárásban részt vevő személyekre tekintettel, illetve egyéb okból célszerű.

Különösképpen:

Több eljárás alá vont személlyel szemben rendszerint egy eljárást kell folytatni.

Egyesítés mellőzése ill. elkülönítés: ha a szabálysértések együttes elbírálása a felelősségre vonást jelentősen késleltetné.

Az ügyek egyesítését, illetve elkülönítését fel kell jegyezni az érintett ügyek irataiba.

Példa

Kérdés: Hogyan szerzek róla tudomást, hogy mi és hol folyik az eljárás alá vont személy ellen?

Ajánlás: A Szabs. tv. 154.§ a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartásáról rendelkezik, tehát ebből a nyilvántartásból lehet információt szerezni az eljárás alá vont személlyel szemben folyamatban lévő szabálysértési ügyekről.

Az eljárás alá vonat személynek a bíróság előtt folyamatban lévő ügyeit az iratborítóra az iktatáskor a kezelő iroda felírja.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Áttétel

Hatáskör vagy illetékesség hiányában a szabálysértési hatóság ill. a bíróság az ügyet haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.