Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

1. A szabálysértési eljárás általános szabályai

1.3. Fiatalkorúakra vonatkozó és a becsületsértési ügyekre vonatkozó speciális szabályok

Fiatalkorú: aki a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. ×1.3.1.

Elzárás:

Pénzbírság, helyszíni bírság:

Az ismételt elkövetésre vonatkozó büntetéskiszabási szabályok nem alkalmazhatóak.

Közérdekű munka:

Példa

Kérdés: Helyszíni bírság kiszabása esetén fiatalkorú eljárás alá vont személy nyilatkoztatható- e a törvényes képviselő távollétében?

Ajánlás: A Szabs. tv. lehetővé teszi a fiatalkorú eljárás alá vont személy törvényes képviselő távollétében történő helyszíni bírságolását.

Példa

Kérdés: Szükséges-e vizsgálni a pénzbírság vagy helyszíni bírság megfizetésének vállalása mellett illetve azon túlmenően a fiatalkorú eljárás alá vont személy személyi, vagyoni körülményeit, jövedelmi viszonyait?

Ajánlás: Nem kell vizsgálni a fiatalkorú vagyoni körülményeit, jövedelmi viszonyait, mert nincs ilyen jogszabályi előírás. Elegendő önmagában a fiatalkorú megfizetést vállaló nyilatkozata.

Értelmező rendelkezések

Btk-beli fogalmak alkalmazandóak:

Közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.

Nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely.

Helyszínről elmenekült: az a személy is, aki a szabálysértés helyszínét a rendőrség kiérkezése előtt elhagyja, feltéve, hogy a rendőrség által a szabálysértés helyszínén beszerzett bizonyítékok alapján a személyazonossága és a holléte valószínűsíthető.

Médiatartalom-szolgáltató: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató.

Példa

Kérdés: Társtettesség megállapítható-e a társas elkövetésű szabálysértéseknél?

Ajánlás: Az Szabs. tv. 29.§ (1) bekezdése nem tartalmazza ezen fogalmat, ezért a rendelkező részben nem szerepelhet, de az indokolásban, mint súlyosító körülményt meg kell állapítani, a társas elkövetésre ekként hivatkozni kell.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.