Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

1. A szabálysértési eljárás általános szabályai

1.2. A szabálysértési törvény szankciórendszere, büntetés kiszabás, halmazat

Önállóan és egymás mellett is kiszabhatóak, kivétel: elzárás mellett közérdekű munka.

Önállóan, büntetés vagy másik intézkedés mellett is alkalmazhatóak, de: figyelmeztetés mellett csak elkobzás.

Az elzárás

Csak bíróság szabhatja ki.

Tartama: 1 – 60 nap

Beszámítás: a szabálysértési őrizet teljes ideje és a 4 órát meghaladó előállítás tartama (minden megkezdett óra egy órának számít)

Példa

Kérdés: Csak a négy órát meghaladó előállítás tartama számítható be az elzárásba vagy a teljes időtartam?

Ajánlás: A négy órát meghaladó tartamú előállítás minden megkezdett órájának beszámítása nem csak a négy órát meghaladó tartamra vonatkozik, hanem a teljes időtartamra.

Példa

Kérdés: Hogyan kell beszámítani az őrizetben töltött időt (Szabs. tv. 9. § (3) bekezdése)?

Ajánlás: Az Szabs. tv. 9. § (3) bekezdése alapján a szabálysértési őrizet, illetve a 4 órát meghaladó tartamú előállítás 1 nap elzárásnak felel meg. A szabálysértési őrizet, illetve a négy órát meghaladó tartamú előállítás minden megkezdett óráját egy óra tartamú szabálysértési elzárásként kell beszámítani. A jogszabályi szöveg pontosításáig a beszámításról célszerű olyan módon rendelkezni, hogy „az […] nap elzárás időtartamába az […] óra őrizetben töltött időt a bíróság beszámítja.” Ennek gyakorlati megvalósítása már végrehajtási kérdés.

Nincs helye:

Vissza a tartalomjegyzékhez

A pénzbírság

Összege:

Beszámítás: a szabálysértési őrizet teljes ideje és a 4 órát meghaladó előállítás tartama (minden megkezdett óra 200 forintnak számít)

A kiemelt közlekedési és a közlekedési szabálysértések közül egyes tényállásokra a kormány rendeletben megállapíthatja pénzbírság kötelező mértékét az általános keretek között.

Átváltoztatás:

Nem változtatható át:

Példa

Kérdés: Kötelező-e fix összegű pénzbírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén pénzbírság alkalmazása?

Ajánlás: Pénzbírság kiszabása esetén kötelező a kormányrendeletben meghatározott mértéket meghatározni, mely összegszerűség ellen kifogás előterjesztésének sincsen helye, de önmagában a pénzbírság kiszabása, mint büntetési nem alkalmazása nem kötelező. Figyelmeztetés alkalmazására vagy közérdekű munka büntetés kiszabására is van törvényes lehetőség.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A közérdekű munka

Az eljárás alá vont személy köteles a számára meghatározott munkát elvégezni, de személyi szabadsága egyébként nem korlátozható.

Tartama: 6 – 180 óra (órákban kell meghatározni)

Nincs helye: ha elzárásnak sem lenne helye (lásd az elzárásnál!)

Átváltoztatás:

Példa

Kérdés: A Szabs. tv. nem rendelkezik a szabálysértési őrizet, illetve a 4 órát meghaladó tartamú előállítás közérdekű munka büntetés tartamába történő beszámításáról. Van-e helye beszámításnak?

Ajánlás: Ha a közérdekű munka büntetésbe nem is, de átváltoztatás esetén az elzárás tartamába már beszámítható az őrizetbe töltött idő a Szabs. tv. 9.§ (3) bek. alapján.

Példa

Kérdés: A Szabs. tv. nem rendelkezik a szabálysértési őrizet, illetve a 4 órát meghaladó tartamú előállítás közérdekű munka büntetés tartamába történő beszámításáról. Van-e helye beszámításnak?

Ajánlás: Ha a közérdekű munka büntetésbe nem is, de átváltoztatás esetén az elzárás tartamába már beszámítható az őrizetbe töltött idő a Szabs. tv. 9.§ (3) bek. alapján.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A járművezetéstől eltiltás

Ha a szabálysértést engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követi el, az eljárás alá vont személy eltiltható, egyes törvényben meghatározott esetben el kell tiltani.

A vezetői engedély visszaadása külön jogszabályban meghatározott feltétel teljesítésétől tehető függővé.

Eltiltás tartama: 1 hónap – 1 év

Az eltiltás vonatkozhat meghatározott járműkategóriára, járműfajtára.

Eltiltás kezdete:

Példa

Kérdés: Mely időtartam számítható be a járművezetéstől eltiltás tartamába? A járművezetéstől eltiltás tartama és hatálya azonos fogalmat takarnak-e?

Ajánlás: Ha a járművezetéstől eltiltást kiszabó határozat jogerőre emelkedése előtt az eljárás alá vont személy vezetői engedélyét bevonták (ténylegesen elvették) van helye beszámításnak.

A járművezetéstől eltiltás tartama és hatálya nem azonos fogalom. Az eltiltás hatálya mindig a jogerőhöz kötődik és nem a határozatban megállapított tartamhoz.

A járművezetéstől eltiltás hatálya az azt kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján kezdődik és annak tartamáig tart.

A Szabs. tv. 17.§ a járművezetéstől eltiltás tartamába történő beszámítás szempontjából jelentős, hiszen amennyiben a hatóság az eljárás alá vont személyt eltiltotta a járművezetéstől, úgy a vezetői engedély (igazolvány) leadása napján veszi kezdetét az eltiltás tartama függetlenül attól, hogy az a határozat jogerőre emelkedése előtt megtörtént, tehát megnyílik a lehetőség a beszámításra.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az elkobzás

El kell kobozni azt a dolgot:

Elkobzás önállóan és akkor is alkalmazható, ha az eljárás alá vont személy nem vonható felelősségre. ×1.2.4.

Megjegyzés

* Csak akkor kobozható el a dolog, ha az az eljárás alá vont személy tulajdona, kivéve: ha a tényleges tulajdonos előzetesen tudott az elkövetésről. Kivételesen mellőzhető az elkobzás, ha a szabálysértés súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátránnyal járna, kivéve: ha nemzetközi jogi kötelezettség kötelezővé nem teszi az elkobzást.

Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll.

Nincs helye elkobzásnak: az elkövetéstől számított 2 év elteltével

Vissza a tartalomjegyzékhez

A kitiltás

Sportrendezvénnyel összefüggésben:

Kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben:

Kitiltás tartama: 6 hónap – 2 év

Vissza a tartalomjegyzékhez

A figyelmeztetés

Akkor van helye: ha az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

Lényege: a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a rosszallását fejezi ki és felhívja az eljárás alá vont személyt arra, hogy a jövőben tartózkodjon szabálysértés elkövetésétől.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Büntetés kiszabása

Alapvető szabályok:

(A felelős miniszter rendeleti úton egységesítheti, hogy az értékelendő szempontokat a hatóságok, bíróságok azonos módon vegyék figyelembe.)

Példa

Kérdés: Vizsgálni kell-e azt, hogy az eljárás alá vont személy büntetett előéletű vagy csak az Szabs. tv. 21.§ (2) bekezdés szerinti két éven belüli szabálysértési előélet a releváns?

Ajánlás: Az Sztv. 21. § (1) bekezdése szerint az eljárás alá vont személy személyi körülményei kihatással vannak a büntetés kiszabására felelősség megállapítása esetén, melynek része a büntetett előélet vizsgálata. Az Sztv. 21. § (1) bekezdése teremti meg a jogszabályi felhatalmazást a büntetett előélet vizsgálatára.

Vissza a tartalomjegyzékhez

A halmazat

Fogalma: ha az elkövető egy vagy több cselekménnyel egyszerre több szabálysértést valósít meg, s ezeket egy eljárásban bírálják el.

Ha elzárással is büntethető szabálysértések miatt:

Ha elzárással nem büntethető szabálysértések miatt:

Ha több kötelező mértékű pénzbírsággal büntethető szabálysértés (egyes közlekedési szabálysértések) miatt:

Ha elzárással nem büntethető és kötelező mértékű pénzbírsággal (egyes közlekedési szabálysértések) miatt:

Példa

Kérdés: Ugyanazon alkalommal, több közúti közlekedési szabály megszegése esetén egy vagy több rendbeli közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés kerül megállapításra? Alkalmazhatóak-e a halmazati szabályok?

Válasz: Ilyen esetben egy rendbeli közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértést kell megállapítani, melyet több cselekménnyel valósított meg az eljárás alá vont személy, ami súlyosító körülményként értékelhető. Különböző alkalommal elkövetett Kresz szabályszegésekkel megvalósított közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés esetén már a cselekmények több rendbelinek minősülnek és alkalmazandóak a halmazati büntetés kiszabási szabályok.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Büntetések ismételt elkövetés esetén

oaz elzárás leghosszabb tartama 90 napra,

oa pénzbírság felső határa a felével emelkedik.

Az ismételt elkövetésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak:

A XXVII. és XXVIII. fejezetben rögzített közlekedési szabálysértésekre vonatkozó speciális szabályok:

Akit engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett szabálysértés miatt hat hónapon belül legalább két ízben jogerősen felelősségre vontak, azzal szemben az újabb ugyanilyen szabálysértés miatt járművezetéstől eltiltást is alkalmazni kell.

Ha az ezen fejezetekben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése miatt vonnak felelősségre és az eljárás alá vont személyt az elkövetést megelőző hat hónapban már jogerősen felelősségre vonták az ugyanezen fejezetekben szabályozott szabálysértés miatt:

A XXVII. és XXVIII. fejezetben rögzített közlekedési szabálysértések esetében az ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor nem lehet figyelembe venni, ha szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírságot szabtak ki.

Példa

Kérdés: A Szabs. tv. 23.§ (1) bekezdés a./, b./, c./ és d./ pontja egyike sem meríti ki azt az esetet, hogy az eljárás alá vont személyt a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző 6 hónapon belül egy szabálysértési elzárással és egy szabálysértési pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt vonták felelősségre. Ebben az esetben alkalmazhatóak-e az ismételt elkövetés szabályai?

Ajánlás: Az ismételt elkövetés szabályai nem alkalmazhatóak. Súlyosító körülményként azonban nagy nyomatékkal kell az ilyen körülményt figyelembe venni.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Az elzárás és a pénzbírság végrehajthatóságának elévülése

Az alaphatározat jogerőre emelkedését követő 1 év elteltével nem hajtható végre:

Félbeszakítja az elévülést: a szabálysértési elzárás, a meg nem fizetett pénzbírság végrehajtása iránt tett intézkedés.

Újrakezdődik az elévülés: a félbeszakítás napjával.

Nincs helye végrehajtásnak a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 év elteltével. ×1.2.6.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Mentesülés a hátrányos jogkövetkezmények alól

A határozat jogerőre emelkedését követő 2 év elteltével.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.