Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

1. A szabálysértési eljárás általános szabályai

1.1 A szabálysértésért való felelősség és a törvény hatálya

A szabálysértés fogalma

Szabálysértés:

Társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás:

Felelősségre vonás

Szándékos vagy gondatlan cselekmény miatt (kiv.: ha a jogszabály csak a szándékos elkövetést bünteti.

Elkövető a felbujtó és a bűnsegéd is.

Kísérlet miatti felelősségre vonás: ha a jogszabály így rendelkezik.

Nem állapítható meg a szabálysértés miatti felelősség:

Példa

Kérdés: Mi a helyes eljárási rend abban az esetben, ha a közigazgatási bírsággal sújtandó KRESZ szabályszegés, például egy közúti közlekedési baleset oka, ami a Szabs. tv. 219.§ (1) bekezdése szerint „a közúti közlekedés rendjének megzavarása” szabálysértésnek minősül. Pl. tilos jelzésen történő áthaladás vagy a sebesség jelentős túllépése okán bekövetkezett baleset.

Ilyen esetben le kell folytatni a szabálysértési eljárást a baleset tárgyában, vagy az eljárás megindításának, illetve szabálysértési felelősség megállapításának nincs helye? Csak a közigazgatási bírságot kell kiszabni, vagy a közigazgatási eljárás keretében kell a baleset körülményeit is tisztázni?

Ajánlás: A kétszeres értékelés tilalmába ütközik a közlekedési bűncselekmény, vagy közlekedési szabálysértés miatti szankció kiszabása mellett, közigazgatási bírság kiszabása, tehát büntető vagy szabálysértési felelősség megállapíthatósága esetén közigazgatási bírság kiszabásának akkor sincs helye, ha annak feltételei fennállnak.

Nem lehet olyan büntetést vagy intézkedést alkalmazni, amelyről az elkövetés idején a jogszabály nem rendelkezett.

Nem vonható felelősségre, akivel szemben büntethetőséget kizáró ok áll fenn.

A törvény hatálya

Területi hatály:

Időbeli hatály:

Az elévülés

Relatív elévülési idő:

Elévülés kezdő napja:

Nem kezdődik el az elévülés:

Újrakezdődik:

Félbeszakad:

Abszolút elévülési idő:

Példa

Kérdés: A szabálysértési hatóság mulasztása folytán a Szabs. tv. 105.§ (1) bekezdése szerinti érdemi határozat csak az eljárás alá vont személy részére került kézbesítésre, a képviselője részére nem. Időközben a határozatot a szabálysértési hatóság jogerősítő záradékkal látja el, az eljárás alá vont személy a kiszabott pénzbírságot megfizeti. A képviselő hat hónap eltelte után érdeklődik a szabálysértési hatóságnál az ügy állása felől, ahol észlelik a mulasztást, megküldik a határozatot a képviselő részére, amely ellen kifogást nyújt be igazolási kérelemmel együtt. Elbírálható e a kifogás vagy a szabálysértés elévült?

Ajánlás: A Szabs. tv. 6.§ (1) bekezdése szerinti hat hónapos relatív elévülési idő a szabálysértési hatóság mulasztása folytán eltelt, a jogerősítő záradékolás törvénysértő, ezért az ügyben elévülés címén megszüntető határozatot kell hozni, hatályon kívül helyezve az elsőfokú szabálysértési hatóság határozatát. Ezt követően a szabálysértési hatóság köteles visszautalni a befizetett pénzbírság összegét az eljárás alá vont személy részére. Ezen megoldást támasztja alá a Szabs. tv. 95. § (1) bekezdésében foglaltak is, amely szerint a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság a határozatát azzal közli, akire az rendelkezést tartalmaz, az eljárás alá vont személlyel közölt határozatot a képviselőjével is közölni kell. Amennyiben a képviselővel nem közölték a határozatot, a jogerő nem állt be, így a szabálysértés elévült.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.